Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 25.01.2023

Včera (24. ledna) jsme poslancům Evropského parlamentu v Bruselu představili naši novou průkopnickou zprávu, která poukazuje na to, že zlepšení životních podmínek ryb a chov takových druhů ryb, které se nacházejí na nižších úrovních potravinového řetězce, je klíčem k udržitelnější evropské akvakultuře.

Zpráva nazvaná Přehodnocení akvakultury v EU: pro lidi, planetu a zvířata je první, která shrnuje problémy udržitelnosti a životního prostředí způsobené intenzivním chovem ryb v EU, potřebu odklonit se od tohoto typu produkce, aby se zlepšily životní podmínky zvířat a toto odvětví se stalo udržitelnějším, a nabízí jasná politická řešení pro zákonodárce. Vyzývá k novým přísným požadavkům EU na chov ryb a k politikám, které podporují udržitelné alternativy, jako je chov mlžů a mořských řas.

Problémy způsobené intenzivní produkcí

Zpráva, kterou vypracoval náš tým pro politiku v oblasti rybolovu a chovu ryb pod vedením Dr. Krzysztofa Wojtase, obsahuje 15 jasných politických doporučení a popisuje problémy způsobené intenzivní produkcí vodních živočichů založené na vysoké spotřebě krmiv, která se v Evropě i ve světě stále více rozšiřuje. Poukazuje na to, že tyto systémy obvykle vedou k čistým ztrátám potravin dostupných pro lidi, a zdůrazňuje naléhavou potřebu nasměrovat odvětví akvakultury v EU k udržitelné produkci druhů vodních živočichů, stojících níže v potravinovém řetězci, v extenzivních systémech.

Ryba ve špinavé vodě ve velkochovu
Životní podmínky ryb v chovech jsou často nevyhovující, včetně špinavé vody a přítomnosti parazitů a nemocí.

Téměř 90 % hodnocených volně žijících rybích populací je nadměrně loveno nebo je loveno na hranici svých maximálních výnosů a akvakultura je často označována za řešení tohoto problému. Velká část moderní akvakultury však chová masožravé ryby (jako lososy, pstruhy nebo tuňáky) v intenzivních systémech založených na vysoké spotřebě krmiv, což ve skutečnosti naopak přispívá k nadměrnému rybolovu a vytváří mnoho problémů v oblasti životního prostředí a welfare (životní pohody) zvířat.

Jak zlepšit životní podmínky ryb na farmách

Krzysztof představil zprávu předním odborníkům na akvakulturu a rybí politiku a členům Evropského parlamentu a Evropské komise na konferenci v Bruselu, kterou uspořádali poslanci Evropského parlamentu Francisco Guerreiro a Anja Hazekamp.   

Panelisté na této akci, včetně Ester Alaez Ponz z oddělení Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin a Christine Xu, vedoucí strategických iniciativ v Aquatic Life Institute, diskutovali o tom, jak zlepšit životní podmínky ryb na farmách a udržitelnost akvakultury v EU. Tato diskuse je velmi dobře načasovaná, protože Evropská komise slíbila koncem tohoto roku předložit návrhy na revizi právních předpisů EU týkajících se welfare zvířat

Rybí velkochov

Olga Kikou, vedoucí Compassion in World Farming EU, uvedla: „Chov ryb v EU není ani udržitelný, ani etický, protože právní požadavky jsou velmi slabé. Letošní rok však bude rozhodující. EU přepracovává své zastaralé zákony na ochranu hospodářských zvířat a na ryby chované na farmách se nesmí zapomínat. Lepší standardy pro welfare zvířat nejenže zabrání zbytečnému utrpení ryb v podvodních velkochovech, ale pomohou také snížit negativní dopady tohoto odvětví na životní prostředí a potravinovou bezpečnost.“

V EU se každoročně chová 0,5 až 1,2 miliardy ryb. V zájmu maximalizace zisku jsou ryby běžně chovány ve vysokých hustotách a často jsou zabíjeny nehumánně bez předchozího omráčení, což způsobuje obrovské utrpení. Ryby chované na farmách mají nápadně vysokou úmrtnost, mnoho z nich umírá ještě před porážkou.

Intenzivní chov ryb také ničí životní prostředí, protože ho znečišťuje odpadem z rybích farem a chemickými látkami, způsobuje ztrátu biologické rozmanitosti, propuknutí nemocí a nadměrné používání antibiotik. Chov masožravých druhů, jako jsou krevety, lososi a pstruzi, má velké dopady na životní prostředí a vyžaduje krmivo vyrobené z ryb, například sardelí nebo sardinek, které by mohly být použity přímo pro lidskou spotřebu. 

Dne 5. prosince jsme Evropské komisi předali naši petici, která požaduje novou legislativu na ochranu ryb na farmách a kterou podepsalo více než 150 000 lidí.

Ochrana ryb by měla být prioritou

Evropská komise v současné době přezkoumává právní předpisy EU týkající se ochrany hospodářských zvířat. Je to jedinečná příležitost zlepšit život miliard zvířat, včetně ryb. 

Ochrana ryb by měla být pro EU a všechny členské státy prioritou. Připojte se k našemu hnutí usilujícímu o zlepšení života hospodářských zvířat včetně ryb. Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a sledujte nás na Facebooku, Instagramu a Twitteru, kde najdete aktuální informace.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.