Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 06.10.2022

Dnes, 6. října, jsme uvítali pokrok v oblasti základních standardů pro ochranu ryb chovaných na farmách jako součást certifikačního systému. Pro zlepšení života miliard ryb, které tiše trpí v podmořských velkochovech, je však zapotřebí udělat více.

Jak vypadají nové standardy?

Jeden z předních světových systémů certifikace mořských plodů, Aquaculture Stewardship Council (ASC), oznámil vytvoření návrhu standardů pro welfare ryb. Tyto standardy zahrnují i povinná opatření pro jejich humánní porážku, která vyžadují, aby byla před usmrcením zvířata omráčena úderem či elektrickým proudem. Řádné zavedení těchto pravidel by mělo zaručit, že velké množství ryb bude na konci svých životů ušetřeno krutosti a utrpení.

Stejně jako ostatní zvířata jsou i ryby inteligentní a cítící bytosti, které je třeba chránit před zbytečným utrpením
Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko

Tento krok navazuje na loňské oznámení certifikačního systému Friends of the Sea, že se stane prvním a jediným systémem, který zavede opatření pro ochranu welfare zohledňující potřeby jednotlivých druhů ryb. Rybí produkty s certifikáty ASC a Friends of the Sea se prodávají běžně i v českých obchodech.

Nutně potřebujeme další opatření

Přestože tyto kroky vítáme, zároveň upozorňujeme, že pro skutečné zlepšení života miliard ryb ve velkochovech je třeba udělat mnohem více.

K dalším problémům v oblasti welfare totiž patří přeplněnost klecí, hladovění, nedostatečně obohacené prostředí a špatná kvalita vody, což zvyšuje náchylnost ryb k nemocem, způsobuje stres, agresivitu a fyzická zranění.

Ryby si zaslouží život, který stojí za to žít

Ryby jsou vnímaví tvorové a nedávné vědecké poznatky prokazují, že nejen cítí bolest a zažívají strach, ale že stejně jako mnoho jiných živočichů dovedou zkoumat okolní prostředí, družit se či si hrát. Všem chovaným rybám by prospěly lepší podmínky a prostředí, které by splňovaly jejich fyzické, duševní a behaviorální potřeby.

Mnoho certifikačních systémů se zaměřuje především na dopady na životní prostředí a udržitelnost populací ryb. Pouze některé z nich zahrnují jen neurčitou nebo nedostatečnou ochranu welfare. To znamená, že ryby jsou často poráženy nehumánním způsobem, kdy dochází k pomalé a bolestivé smrti udušením, rozdrcením, nebo dokonce vykucháním zaživa

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, uvádí: „Vytvoření těchto prvních standardů pro ochranu životní pohody ryb, z nichž některé jsou zatím ve formě návrhu, je skvělou zprávou a důležitým krokem vpřed pro miliony ryb. To však zdaleka nestačí.“ 

Ryba v krabici

„Stejně jako ostatní zvířata jsou i ryby inteligentní a cítící bytosti, které je třeba chránit před zbytečným utrpením. Víme, že totéž si přejí i spotřebitelé. Tím, že certifikace ryb bude obsahovat i standardy pro welfare zvířat, dostanou lidé možnost vybírat si produkty zaručující lepší život ryb, z nichž tyto produkty pochází. Proto spolupracujeme se společnostmi, které certifikace ryb udělují, abychom zajistili, že nové standardy welfare budou řádně zavedeny a že ty certifikační společnosti, které se k takovému kroku teprve chystají, dostanou potřebnou podporu a poradenství.“

ZAPOJTE SE

Připojte se k nám a ukažte Evropské komisi, jak moc občanům záleží na ochraně ryb chovaných na farmách: přidejte své jméno k naší petici, která požaduje lepší budoucnost pro ryby. Děkujeme.

Více informací najdete na www.ryboLove.cz

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.