Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 13.10.2022

Dnes, 13. října 2022, ve Světový den bez klecí, si připomínáme, jak krutý je život hospodářských zvířat zavřených v klecích.

Pevně věříme, že brzy budeme slavit ukončení této zastaralé praxe, až EU splní svůj slib a jednou provždy chov zvířat v klecích zakáže.

Čtyři roky mobilizace občanů

V roce 2018 jsme společně se 170 organizacemi zahájili evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové - petici, která umožňuje Evropanům navrhovat právní předpisy. Více než 300 milionů hospodářských zvířat v EU – slepic, křepelek, králíků, prasnic, telat, kachen a hus – tráví většinu nebo celý život v klecích, které jim zásadně omezují jakýkoli pohyb a brání v přirozeném chování. Evropští občané jsou tímto krutým zacházením zděšeni a chtějí, aby se s tím přestalo.

Během jediného roku od zahájení podepsalo evropskou občanskou iniciativu 1,4 milionu lidí a vše vyvrcholilo v červnu 2021, kdy Evropský parlament drtivou většinou hlasů podpořil postupné zrušení klecí. Později téhož měsíce přijala Evropská komise historický závazek zakázat klece pro slepice, prasnice, telata, králíky, křepelky, kachny a husy do roku 2027.

Dodavatelský řetězec parmské šunky pod drobnohledem

Dokud nebudou všechna hospodářská zvířata vysvobozena z klecí, budeme i nadále upozorňovat na špatné zacházení s nimi a odhalovat krutou realitu průmyslových velkochovů.

Naše nejnovější investigace, zveřejněná v červenci tohoto roku, ukazuje znepokojivé záběry z 16 farem v Itálii, Španělsku, Francii a Polsku a odhaluje stres, frustraci a utrpení, které jsou nuceny snášet prasnice v klecích. Mezi navštívenými farmami jsou i ty, které dodávají takzvané „prémiové“ produkty pro výrobu parmské a bayonské šunky. Zjistili jsme, že prasnice na těchto farmách jsou chovány ve stejně krutých podmínkách jako prasnice na „standardních“ farmách.

Zpráva EFSA potvrzuje utrpení prasnic

Přibližně 85 % všech prasnic v EU je nuceno strávit téměř polovinu svého dospělého života v kleci, kde se nemohou ani otočit.

Úřad EU pro bezpečnost potravin (EFSA), nedávno potvrdil, že současné zásadní omezení pohybu, kterému jsou prasnice v těchto systémech vystaveny, způsobuje zbytečné utrpení. Vhodné alternativní způsoby chovu totiž již existují. Evropská komise musí konečně skoncovat s tímto krutým zacházením a v příštím roce navrhnout tolik očekávaný zákaz klecí v rámci revize právních předpisů o životní pohodě (welfare) zvířat.

Prasnice v kleci se selaty
Polská farma, červenec 2022

Zpráva vydaná letos v březnu Institutem pro evropskou environmentální politiku (IEEP), kterou jsme nechali vypracovat, dospěla k závěru, že k podpoře zemědělců a zajištění hladkého přechodu na bezklecové chovy zvířat lze využít jak finanční mechanismy EU, tak vnitrostátní finanční mechanismy. Část této finanční podpory je již zemědělcům k dispozici.

Nenecháme se zastavit!

Během naší kampaně jsme byli svědky toho, jak „velký agrobyznys“ tvrdě lobboval za obhajobu krutých praktik, aby si zajistil své zisky. Ukázalo se, že proti jejich armádě právníků a spin-doctorů to byl obzvláště náročný boj.

To nás však nezastavilo a nezastaví, dokud dobu klecovou neukončíme!

Utrpení zvířat v klecích je nesporné. Evropská komise musí včas předložit účinný legislativní návrh, který používání klecí jednou provždy zakáže.

Pomozte nám zajistit, aby Česká republika tento návrh podpořila, a podepište naši petici.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.