Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 09.09.2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrdil, že právní předpisy EU nechrání zvířata během přepravy, proti čemuž občané dlouhodobě protestují.

Důkazy o utrpení

Úřad EFSA vydal pět nových zpráv, v nichž uvádí vědecké důkazy o utrpení zvířat při jejich přepravě při prodeji, na výkrm nebo na porážku. Vědecká stanoviska se týkají ovcí a koz, koní a oslů, skotu a telat, prasat a zvířat přepravovaných v kontejnerech, včetně kuřat, nosnic, krůt a králíků.

Zprávy upozorňují na rizika, kterým jsou zvířata vystavena podle současných předpisů. Úřad EFSA požaduje více prostoru, snížení maximálních teplot a zkrácení doby přepravy, což jsou klíčové otázky, které by měla Evropská komise řešit v rámci revize právních předpisů o životní pohodě (welfare) zvířat.

Prase hryže mříže v kamionu

Je potřeba udělat více

Úřad EFSA je sice opatrný, ale právě potvrdil to, co občané vědí od začátku – že zvířata během přepravy trpí a že legislativa EU neplní svůj účel," komentuje stanoviska Olga Kikou, ředitelka Compassion in World Farming EU.

Doporučení úřadu jsou stále poměrně konzervativní. Sice říkají, že po 12 hodinách bez krmiva se střevní buňky kuřat rozpadají, ale přesto doporučuje 12hodinový limit pro délku přepravy drůbeže," říká Olga. „Totéž platí i pro králíky – mají velmi citlivý a extrémně rychlý trávicí systém; potřebují velmi často  přijímat potravu, jinak mohou během těchto strastiplných cest bolestivě umírat.

Je nutné, aby politici měli větší ambice než jen naprosto minimální podmínky, za kterých organismus zvířat přestává fungovat a které úřad nastiňuje. Politici by také měli zaujmout rozhodný postoj proti vývozu zvířat do třetích zemí, které nesplňují naše standardy ochrany zvířat,“ tvrdí Olga.

Nyní čekáme na návrh Komise, jak chce revidovat stávající pravidla pro přepravu zvířat. Při tvorbě návrhu by Komise měla vzít v úvahu dlouhý boj, který občané EU po celou dobu vedli za zastavení tohoto krutého obchodu.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.