Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 15.07.2022

Stovky tisíc lidí, včetně našich příznivců, prostřednictvím petice předané představitelům Světové zdravotnické organizace požadují ukončení průmyslových velkochovů, aby se tak zabránilo budoucím pandemiím.

Naše vedoucí globálních kampaní Marion Wintergerst se společně se zástupci organizací Four Paws, Born Free Foundation a Proyecto Animales Latino América zúčastnila 12. července akce v Ženevě, na níž byla představitelům Světové zdravotnické organizace (WHO) předána petice s více než 600 000 podpisy.

Předání pandemické petice v Ženevě
©Four Paws

Signatáři petice požadují, aby se životní pohoda (welfare) zvířat stala globální prioritou členských států OSN při nadcházejících jednáních Světové zdravotnické organizace (WHO) o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie.

Naše petice a podrobná zpráva

Naše vlastní petice byla spuštěna v roce 2020 spolu s podrobnou zprávou nazvanou Máme další pandemii na svém talíři?, která upozorňuje na to, že průmyslové velkochovy jsou živnou půdou pro choroby a nebezpečím pro lidstvo. Vyzývá nejvlivnější světové organizace, včetně Světové banky, Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace, aby s touto krutou a ničivou praxí jednou provždy skoncovaly.

Petici podepsalo celkem 577.639 lidí po celém světě

Petice vyzývá také k nahrazení intenzivního zemědělství regenerativními zemědělskými postupy, které fungují v souladu s přírodou, umožňují zvířatům žít bez bolesti a utrpení a zabraňují riziku budoucí pandemie.

Úzce spolupracujeme s dalšími organizacemi na výzvě k uzavření „Smlouvy o pandemiích“.

Marion a ­zástupci dalších tří nevládních organizací předali petici představitelům WHO na akci pořádané organizací Four Paws s názvem Preventing the Next Pandemic: What substantive elements must be included in a Pandemic Instrument? (Prevence další pandemie: Jaké podstatné prvky musí obsahovat pandemický nástroj?)

Napravit náš nefunkční potravinový systém

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko řekla: „Nemůžeme dostatečně poděkovat našim příznivcům v České republice za to, že nám pomohli na tento naléhavý problém upozornit. Průmyslové velkochovy jsou kruté a nebezpečné, protože doslova ohrožují náš život. Kromě zbytečného utrpení, které každoročně způsobují miliardám hospodářských zvířat, vytváří také ideální podmínky pro šíření nemocí a pro vývoj jejich mutací s fatálními následky pro lidskou populaci na celém světě. Jaký další důvod potřebujeme, abychom s touto praxí nadobro skoncovali? 

Světoví lídři se musí rozhodnout a tento nefunkční systém ukončit. Je naprosto nezbytné ho nahradit regenerativním zemědělstvím, které bude spolupracovat s přírodou, které ve skutečnosti nasytí více lidí, zvrátí stav poškozovaného životního prostředí a dramaticky sníží riziko nové pandemie. Poté, co jsme viděli ničivé účinky Covidu 19, jistě nechceme pokračovat jako dosud a riskovat. Následky jsou příliš vážné.

Přečtěte si více o tom, jak průmyslové velkochovy způsobují rostoucí krizi veřejného zdraví.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.