Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 07.01.2022

V prosinci 2021 jsme spustili třetí ročník kampaně Vánoce pro kapry, která se soustředila na utrpení kaprů spojené s jejich prodejem v živém stavu. Do Vánoc ji podpořilo téměř pět tisíc lidí. Svůj hlas můžete přidat i vy.

Zatím kampaň běží pěkně a podpisy rostou. Předkládáme vám krátké shrnutí, čeho jsme zatím v boji za kapry dosáhli.

Podpora odborníků

Na náš podnět vznikla nová odborná studie Mgr. K. Svitačové a prof. Mgr. O. Slavíka, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze s názvem Rizika snížení welfare kaprů při stánkovém prodeji. Autoři předkládají důkazy o tom, že při prodeji ryb v živém stavu dochází k týrání zvířat, zejména v těchto situacích:

  • ryba přenášená po prodeji libovolně dlouhou dobu bez vody trpí – dusí se;
  • ryba přechovávaná v domácnosti, například ve vaně, trpí – kvůli rozdílné teplotě vody může dojít k teplotnímu šoku, hrozí nedostatek kyslíku ve vodě a chlor obsažený ve vodě může poškodit kůži i nervovou soustavu zvířete;
  • ryba neodborně usmrcovaná trpí – není zajištěno, že je před vykrvením řádně omráčena;
  • ryba vypuštěná zpět do volné přírody trpí – energetické zásoby zvířete jsou vyčerpané a může dojít k teplotnímu šoku, většina takto vypuštěných ryb pravděpodobně nepřežije.
Kapr ve vaně

Kromě rybích etologů se proti prodeji ryb v živém stavu nově postavila i významná instituce – Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), která působí jako odborný poradní orgán ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat. V prosinci vydali odborníci z ÚKOZ stanovisko, v němž se uvádí: „ÚKOZ důrazně doporučuje, aby ryby určené k následné konzumaci byly při prodeji odborně usmrceny prodejcem či jím k tomu určeným a vyškoleným personálem.

V neposlední řadě se proti prodeji živých ryb vyjádřil rovněž ředitel ZOO Tábor Evžen Korec, podle nějž si můžeme přechovávání kapra ve vaně představit jako kdyby: „…někdo zavřel otužilého člověka, který dlouhodobě pobývá venku na mrazu, bez jakékoliv přípravy do sauny. V sauně by bylo extrémních 50 stupňů Celsia, ale tento člověk by ji nemohl opustit.

Podpora veřejnosti

Svůj nesouhlas v loňském roce vyjádřila dost silně též laická veřejnost. Náš otevřený dopis pro nového ministra zemědělství, podepsalo během pár týdnů téměř pět tisíc lidí! V dopise pana ministra žádáme, aby zamezil prodeji ryb v živém stavu. Děkujeme všem, kteří půjčili svůj hlas těmto němým tvorům! Sběr podpisů stále pokračuje.

Ohlas médií

Ve vánoční kampani jsme také zaznamenali nebývale velký zájem médií. Mimo jiné  jsme dostali příležitost promluvit o utrpení vánočních kaprů v živém vysílání na ČT24. Rozhovor s naší vedoucí Romanou Šonkovou můžete zhlédnout zde (začátek ve 42:19).

Soucit s rybami narůstá

Jsme potěšeni, že to, jak se pomalu, ale jistě dostává ochrana suchozemských hospodářských zvířat do popředí společenského zájmu, začíná platit i o rybách, ačkoli byly donedávna (a mnohými dnes ještě jsou) považovány za tvory neschopné cítit bolest ani utrpení.

Přání zacházet s vánočními kapry humánně vyjadřuje stále více lidí. A podpora ochrany kaprů rok od roku roste i mezi odborníky. Před loňskými Vánocemi vydalo své doporučení k nákupu vánočních ryb i Rybářské sdružení ČR. V dokumentu mimo jiné vyzývá veřejnost, aby si kupované ryby nechala odborně usmrtit na prodejním místě. Podobně se v naší tiskové zprávě vloni vyjádřila i  Státní veterinární správa: „…Další kontrolovanou oblastí je správné porážení kaprů, kdy spotřebitelům doporučujeme využít služeb proškolených odborníků přímo na stánku, než složitě přepravovat ryby domů. Každý rok upozorňujeme, aby lidé nevypouštěli ryby zpět do přírody, protože je to ohrožuje na životě.“ 

Věříme, že tuto situaci bude reflektovat i nový pan ministr zemědělství Nekula a bude věnovat tématu dostatečnou pozornost ve snaze zmírnit utrpení kaprů.

Více informací o kampani najdete zde. Děkujeme za podporu!

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.