Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 13.12.2021

Chov v klecích by měl být v EU zakázán co nejdříve, není důvod otálet. Tak zněl jasný vzkaz, který 9. prosince na konferenci „EU Animal Welfare Today & Tomorrow" (Welfare zvířat v EU dnes a zítra) předala naše organizace CIWF Evropské komisi.

V panelové diskusi o používání klecí v chovech zvířat, která se konala v rámci bruselské konference, vystoupila ředitelka CIWF EU Olga Kikou a v diskusi o postupném ukončení používání klecí vyzvala k „co nejkratšímu přechodnému období“. Reagovala tak na závazek Evropské komise z letošního června k postupnému ukončení používání klecí v chovech zvířat do roku 2027.

Olga řekla: „Klecové chovy musíme zakázat co nejdříve, protože představují krutý systém, který do naší současné společnosti nepatří. Můžeme se poučit z minulosti. Vyřazení holých bateriových klecí pro slepice trvalo déle, než se plánovalo, a ani po skončení dlouhého přechodného období mnoho členských států stále nedodržovalo zákon. [Pro postupné vyřazení všech klecových systémů] musíme zavést co nejkratší přechodné období a musíme být v tomto ohledu striktní.

Celodenní akce se skládala z řady interaktivních panelů, z nichž každý představoval problematiku welfare zvířat, kterou by měla řešit probíhající revize právních předpisů EU v oblasti ochrany zvířat. Vytvořila se také platforma pro různé zúčastněné strany, včetně zástupců veřejnosti, aby se kromě welfare zvířat na úrovni farem vyjádřili také k postupnému odstraňování klecí, označování živočišných potravin, přepravě a porážce.

Světoznámá etoložka a ochránkyně přírody Dr. Jane Goodall DBE, která byla zvláštním hostem konference, zdůraznila delegátům, že se musíme lépe starat o naši planetu a že welfare zvířat je etickou otázkou. Prohlásila: „V průmyslovém zemědělství mi nejde jen o zvířata, ale také o strašlivý dopad na životní prostředí, ztrátu biologické rozmanitosti a závislost na pesticidech.“

V současné společnosti není pro klece místo

Během panelové diskuse o klecových chovech Olga vysvětlila, jaká rovnováha musí nastat: „Na jedné straně vidíme, co chtějí zemědělci, a členské státy se vždy snaží zemědělcům nějakým způsobem vyhovět, ale musí také naslouchat svým občanům. Pokud je něco kruté a nepatří to do naší společnosti, neměli bychom to mít.

Velmi slibné

Zástupci veřejnosti a další zúčastněné strany vznesli zásadní otázky, včetně toho, jak je důležité najít rovnováhu mezi zlepšováním welfare hospodářských zvířat prostřednictvím právních předpisů a zároveň pokračující podporou ekonomického rozvoje.

Na ryby se opět zapomnělo

Přetrvaly však obavy, že některá zvířata jsou opomíjena. Většina účastníků v anketě na otázku „Kterému živočišnému druhu, pokud vůbec nějakému, dnes nejvíce chybí dostatečná ochrana“, odpověděla „rybám“, což zdůraznilo znepokojivý nedostatek právních předpisů chránících ryby při chovu, přepravě a porážce.

Během našeho webináře „Potřeba právních předpisů o welfare vodních živočichů“, který se konal 1. prosince, řečníci diskutovali o vnímavosti vodních živočichů, tedy o jejich schopnosti cítit bolest, strach a stres, jako o důvodech, proč jsou právní předpisy EU o welfare ryb potřebné. Bohužel, navzdory nepopiratelné potřebě právních předpisů na ochranu ryb, tato zapomenutá hospodářská zvířata v jednání chyběla.

Povzbuzující slova

Svou podporu vyjádřili také zákonodárci:

Stella Kyriakides, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, řekla: „Konec doby klecové skutečně ukázal, jaký pozitivní dopad mohou mít evropské občanské iniciativy na rozhodovací procesy a zákony v EU, a já osobně jsem velmi ráda a hrdá na to, že jsem se podílela na tak pozitivní reakci Komise.

Poslankyně Evropského parlamentu Anja Hazekamp, předsedkyně parlamentní skupiny pro welfare zvířat a spolupředsedkyně její pracovní skupiny pro bezklecové chovy, řekla: „Když mluvíme o welfare zvířat v Evropské unii, je téměř nemožné o tomto tématu diskutovat, aniž bychom slyšeli někoho tvrdit, že EU má nejvyšší standardy welfare zvířat na světě. A myslím si, že problém tohoto tvrzení spočívá v tom, že se zneužívá k tomu, abychom si sedli, nic nedělali a předstírali, že zvířata žijí na farmě šťastný a radostný život... To ale není realita.

Konference poskytla občanům užitečnou platformu, na níž mohli vyjádřit své obavy ohledně současného stavu právních předpisů v oblasti welfare zvířat v EU, zejména ohledně nutnosti dodržovat harmonogram při postupném odstraňování krutých klecí.

Více informací o naší kampani za ukončení doby klecové.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.