Ikona hledání

Média a novinky

Otevřený dopis vyzývá spotřebitele k ochraně vodních živočichů

Číst více

News Icon 17.07.2021

Počátkem července podepsal Compassion in World Farming, jako členská organizace koalice Aquatic Animal Alliance (AAA), otevřený dopis, v němž společně vyzýváme spotřebitele, aby se aktivně zapojili do zlepšování welfare (životní pohody) vodních živočichů a snahy zachovat zdravé mořské ekosystémy.

Buďte aktivní

Každým rokem je na farmách chováno 50 - 160 100 miliard vodních zvířat a další 2 - 3 biliony jsou uloveny ve volných vodách. Rybí farmy jsou přitom stále do velké míry závislé na volně žijících rybách - přibližně ⅓ všech ryb chycených ve volných vodách je použita jako krmivo v akvakultuře. Vodní zvířata jsou citlivé bytosti, schopné vnímat bolest i trpět, ale jen zřídka jsou chráněni zákony na ochranu zvířat.

Je potřeba vyvinout tlak na politiky i rybářský průmysl, aby byly přijaty legislativní změny, a začaly se tak řešit problémy spojené s welfare zvířat i dopady na životní prostředí.

 

Nicméně i spotřebitelé mohou hrát významnou roli. Otevřený dopis, který podepsalo více než 20 organizací na ochranu zvířat a životního prostředí, vysvětluje, co mohou spotřebitelé udělat, aby pomohli zajistit welfare vodních živočichů a zachovat život v moři. Zde je pár příkladů:

  • Začněte vnímat vodní živočichy jako jednotlivce (nikoli jako “populace”).
  • Pokud vám to situace umožňuje, nahraďte část nebo celý svůj jídelníček výživnými rostlinnými potravinami (a veganskými “mořskými plody”).
  • Pokud ze své stravy nemůžete vynechat vodní živočichy, snižte svoji spotřebu, jak nejvíce to jde, a vybírejte druhy, jejichž využívání s sebou nese co nejméně negativních dopadů na životní prostředí, veřejné zdraví a welfare zvířat (například mlže). 
  • Sdílejte tuto výzvu na svých sociálních sítích. Pomůžete tak šířit osvětu o této důležité problematice.

Víceúrovňový přístup

Chápeme, že je zapotřebí víceúrovňový přístup, a proto naše kampaň za kvalitní certifikační systémy usiluje o to, aby průmysl zlepšil standardy welfare zvířat a umožnil spotřebitelům rozhodovat se při nákupech zodpovědně a informovaně. V současné době se 70 % dospělých respondentů v EU domnívá, že certifikační systémy ryb automaticky zahrnují také humánní zacházení s vodními živočichy.

“Musíme vytvořit budoucnost, kde budou ryby chráněny systémy, které je certifikují,” uvádí Krzysztof Wojtas, vedoucí oddělení welfare ryb v CIWF. “Abychom této budoucnosti dosáhli, je zapotřebí vytvářet neustálý tlak na certifikační společnosti a šířit osvětu o zhoubných dopadech, které má intenzivní rybářský průmysl na naše mořské ekosystémy.”

Uvědomělí spotřebitelé

Podpora revize certifikačních systémů a informování spotřebitelů o dopadech jejich rozhodování jsou klíčové pro další kroky k ochraně vodních živočichů a mořských ekosystémů.

“Spotřebitelé mohou pomoci zachránit naše oceány jak prostřednictvím své možnosti volby, tak obrovskou kupní silou, které mají k dispozici,” tvrdí Christine Xu, ředitelka CAC. “To zahrnuje i snížení nebo ukončení konzumace vodních živočichů, změnu druhů vodních živočichů ve svém jídelníčku a požadování vyšších standardů welfare po certifikačních společnostech. Mít v blízké budoucnosti více certifikátů s vyššími a konzistentními standardy welfare bude přínosné jak pro mořské ekosystémy, tak pro welfare vodních živočichů.”

Přečtěte si více o naší kampani k certifikačním systémům.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.