Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 11.06.2021

Evropský parlament na svém plenárním zasedání 10.6. 2021 vyzval Evropskou komisi, aby do roku 2027 zakázala klecové chovy hospodářských zvířat v celé Evropské unii, a přijal usnesení o evropské občanské iniciativě Konec doby klecové.

Usnesení bylo přijato drtivou většinou hlasů: 558 poslanců hlasovalo pro a pouze 37 proti, zdrželo se 85. Usnesení požaduje, aby Evropská komise zrevidovala zastaralou směrnici EU 98/58/ES o hospodářských zvířatech s cílem postupně odstranit kruté klecové systémy.

Selátko

V současné době jsou v EU nosnice a králíci zavíráni do klecí, kde mají životní prostor o velikosti listu papíru A4. Dospělé prasnice musí téměř polovinu každého roku trávit v kotcích, kde se nemohou ani otočit. Také telata, husy, kachny a křepelky jsou zavírány do klecí a boxů, což jim znemožňuje základní přirozené chování.

Poslanci se shodli na tom, že je třeba s těmito praktikami skoncovat. Zdůraznili také, že je třeba zajistit, aby všechny živočišné výrobky uváděné na trh EU - včetně těch dovážených ze zemí mimo EU - splňovaly budoucí bezklecové normy. Rovněž je podle poslanců nutné zajistit odpovídající pobídky a finanční programy na podporu zemědělců pro přechod na alternativní systémy chovu.

Kromě toho Parlament EU vyzval Komisi, aby „předložila návrhy na zákaz krutého a zbytečného nuceného vykrmování kachen a hus pro výrobu foie gras".

Image169
Kachna při násilném výkrmu ve Francii, ©L214 - Ethique & Animaux

Poslanci rovněž vyzývají Komisi, aby urychlila přezkum právních předpisů EU o životní pohodě (welfare) zvířat, a žádají, aby byl dokončen do roku 2022, nikoli až koncem roku 2023, jak se v současnosti plánuje. To by pomohlo zajistit, aby byl zákaz zaveden v rámci mandátu současné Komise, která skončí ve funkci v roce 2024.

Morální, zdravotní a ekonomický imperativ

Jednání se zúčastnila také komisařka pro zdraví Stella Kyriakides, která iniciativě Konec doby klecové vyjádřila jednoznačnou podporu. Uvedla, že závazek Komise zlepšit životní pohodu zvířat „skutečně zůstává morálním, zdravotním a ekonomickým imperativem“.

Kyriakides
Komisařka Stella Kyriakides, Evropský parlament, 10.6. 2021

Komise plánuje 30. června tohoto roku oznámit svou reakci na evropskou iniciativu Konec doby klecové, která by měla vyústit v návrh nových právních předpisů. Tento návrh bude poté muset schválit Evropský parlament a Rada EU.

Reakce

Romana Šonková, členka výboru evropské občanské iniciativy Konec doby klecové a zástupkyně Compassion in World Farming v ČR, ke schválenému usnesení uvedla: „1,4 milionů občanů EU, kteří podepsali naši iniciativu, a nespočet dalších soucitných lidí na zákaz klecí čeká již několik let. Jsme nesmírně rádi, že Evropský parlament zaujal rozhodný postoj proti klecovým chovům. Nyní nastal čas, aby politici proměnili slova v činy. Teď už je na řadě Evropská komise. Neočekáváme nic jiného než ambiciózní plán pro ukončení používání zastaralých, krutých klecových technologií. Jakmile se tak stane, EU by si mohla skutečně nárokovat celosvětové prvenství v oblasti kvality života hospodářských zvířat."

Image18
Europoslankyně Eleonora Evi, , Evropský parliament, 10.6.2021

Spolupředsedkyně pracovní skupiny europoslanců pro bezklecový chov Eleonora Evi uvedla: „Dnešek je historickým dnem v boji za Evropu bez klecí. Tím, že Evropský parlament velkou většinou hlasů přijal usnesení, které vyzývá k postupnému ukončení používání klecí v chovech zvířat v EU, se EU přiblížila k definitivnímu ukončení kruté praxe klecových chovů, která každoročně odsuzuje k životu v klecích více než 300 milionů zvířat. Tímto usnesením vysíláme jednoznačný signál Evropské komisi, která nyní musí předložit legislativní návrh na ukončení klecového chovu a umožnit přechod k humánnějším, udržitelnějším a zdravějším metodám chovu v celé EU."

„S dostatečnou finanční pomocí pro zemědělce je zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat reálné,“ řekla Michaela Šojdrová, členka zemědělského výboru a pracovní skupiny europoslanců pro bezklecový chov „Věřím, že zemědělcům záleží na tom, aby chovaná zvířata žila v dobrých životních podmínkách, aby nebyla týrána. Oceňuji, že je to právě zemědělský výbor Evropského parlamentu, který toto usnesení podpořil. Budeme i nadále sledovat naplňování tohoto závazku jak vůči občanům, kteří požaduji zlepšení životních podmínek chovaných zvířat, tak vůči zemědělské veřejnosti, která očekává skutečnou podporu,“ uzavírá Šojdrová.

1,4 milionu občanů EU se spojilo proti klecím

Evropská občanská iniciativa Konec doby klecové byla zahájena 11. září 2018 a skončila přesně o rok později. Za tento jediný rok získala 1,4 milionu ověřených podpisů občanů z celé EU, a tím se stala první úspěšnou iniciativou pro hospodářská zvířata.

Iniciativu podporuje více než 170 organizací, skupina poslanců a poslankyň Evropského parlamentu, Evropský výbor regionů, více než 140 vědců, přední potravinářské společnosti a asociace veterinárních studentů a veterinářů.

Schumanovo náměstí, Brusel 2019
Schumanovo náměstí, Brusel 2019
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.