Ikona hledání

Média a novinky

Vědci v čele s Dr. Jane Goodall vyzývají Evropskou komisi, aby propagovala zdravou stravu, nikoli živočišné výrobky

Číst více

News Icon 24.06.2021

Mezinárodní skupina více než 60 vědců, včetně několika českých, dnes vyzvala Evropskou komisi, aby místo financování reklamy na živočišné potraviny, podpořila propagaci zdravější a udržitelnější rostlinné stravy.

Mezi vědci je i světoznámá etoložka a ochránkyně přírody Dr. Jane Goodall, Ph.D., DBE, Posel míru OSN a zakladatelka Institutu Jane Goodall.

V dopise adresovaném Komisi vědci upozorňují, že nedávné politické dokumenty Komise, jako je strategie pro zdravější a ekologicky udržitelnější potravinový systém Z farmy na vidličku a plán boje s rakovinou Beating Cancer, uznávají potřebu přechodu na stravu bohatší na rostliny. Vědci však poukazují na to, že Komise v posledních letech vynaložila téměř třetinu svého ročního rozpočtu na propagaci zemědělských produktů ve výši 200 milionů EUR na reklamu živočišných produktů – v některých případech financovala až 80 % nákladů na marketingové kampaně.

Obalka casopisu
Marketingová kampaň "Beefetarian", spolufinancovaná EU

TATO POLITIKA POTŘEBUJE REFORMU

Některé z těchto kampaní byly výslovně zaměřeny na zvrácení poklesu nebo udržení růstu spotřeby masa. „Tato politika potřebuje reformu k tomu, aby podporovala veřejné zdraví, ochranu životního prostředí a dobrý welfare zvířat, místo aby toto vše ohrožovala," píše se v dopise.

Dr. Goodall, která je patronkou organizace Compassion in World Farming a hlasitou zastánkyní potravinových systémů založených na rostlinných zdrojích, k tomu říká: „Nedávná politika Evropské komise v oblasti výroby potravin a boje s rakovinou ukazuje, že dobře chápe potřebu odklonu od živočišných produktů směrem k rostlinné stravě, ale její politika financování reklam na potraviny to zatím neodráží. Je důležité, aby tato protichůdná sdělení byla uvedena do souladu. Vyzýváme Komisi, aby reformovala svou politiku propagace zemědělských produktů v EU tak, aby poskytovala podporu a pobídky pro zásadní přechod k více rostlinné stravě v Evropě. To bude prospěšné pro lidi, zvířata i planetu."

Jane Goodall vyzyva EK

VÁŽNÉ ZDRAVOTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY

V dopise vědci poukazují na to, že vysoká spotřeba červeného a zpracovaného masa, kterou umožňuje průmyslová výroba, přispívá ke vzniku srdečních onemocnění, obezity, cukrovky a některých druhů rakoviny. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci klasifikovala zpracované maso jako karcinogenní pro člověka a červené maso jako pravděpodobně karcinogenní.

Dodávají, že „tsunami" nadprodukce a nadměrné spotřeby živočišných produktů v EU „zaplavuje“ přírodu. Téměř 70 % emisí skleníkových plynů ze zemědělství v EU pochází z chovu zvířat a velká část sóji, kterou EU dováží jako krmivo pro zvířata, pochází z odlesněné půdy. Intenzifikace rostlinné výroby v EU za účelem pěstování koncentrovaných krmiv, která vyžaduje průmyslová živočišná výroba, způsobuje degradaci půdy, nadměrné využívání a znečišťování vody a také znečištění ovzduší.

Text dopisu a úplný seznam signatářů je k dispozici zde.

EU nyní reviduje svůj systém reklamy na evropské zemědělské produkty. K ukončení podpory marketingových kampaní na živočišné produkty vyzvala Komisi rovněž organizace Compassion in World Farming.

1 (4)
Autorka: Kate Taylor

DAŇOVÍ POPLATNÍCI FINANCUJÍ UTRPENÍ ZVÍŘAT

EU každoročně chová a poráží 9 miliard suchozemských zvířat (naše odhady vycházejí z údajů FAO). Nedostatečná právní ochrana jejich životní pohody odsuzuje miliardy těchto cítících bytostí ke krátkému a krutému životu v průmyslových velkochovech a k utrpení při porážce.

Kromě toho více než půl miliardy ryb tráví život v utrpení v podmořských průmyslových velkochovech v EU. Kruté metody odchytu a usmrcování se běžně používají u ryb chovaných na farmách i u volně žijících ryb.

Vědci z komise EAT-Lancet doporučili Evropanům, aby v zájmu ochrany našeho zdraví a zdraví celé planety snížili spotřebu červeného masa a drůbeže o dvě třetiny.

Istock 000014408068Xlarge
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.