Ikona hledání

Média a novinky

Přední evropský výrobce vajec EUROVO končí s klecovými chovy nosnic

Číst více
feeding hens from hand

News Icon 17.06.2021

S potěšením oznamujeme, že největší italský výrobce vajec - a přední výrobce vajec v Evropě - Eurovo Group se zavázal, že do roku 2022 zruší klece pro nosnice na svých farmách vlastněných v Itálii.

Společnost rovněž potvrdila, že do roku 2025 postupně ukončí používání kombinovaných neboli "combi" systémů a zavede klíčové prvky, jako jsou rampy mezi jednotlivými úrovněmi, které dále zlepší volnost pohybu slepic ve víceúrovňových voliérových stájích. Kombinované ("combi") systémy ustájení pro nosnice mají totiž aspekty voliér i klasických klecí a stále umožňují uzavírat zvířata do prostoru klecí. Nejsou proto rozhodně vhodnou alternativou klecových chovů.

Vlna bezklecových chovů se nadále šíří Itálií a stále více společností se zavazuje k ukončení používání klecí. V posledních čtyřech letech se poměr mezi slepicemi chovanými v klecích a v bezklecových systémech obrátil, a to z 60 % klecových a 40 % bezklecových chovů na 40 % klecových a 60 % bezklecových chovů.

Kromě závazku odstranění klecí na svých italských farmách do roku 2022 se Eurovo Group zavázal, že do roku 2025 odstraní veškeré konstrukční prvky, které omezují ptáky - jako jsou přepážky na jednotlivých podlažích a dvířka - ve všech svých vícepatrových halách vlastněných v Itálii. Úplná přeměna bude probíhat postupně, do konce roku 2021 bude upraveno 25 % vícepatrových hal, do konce roku 2022 dalších 25 % a do roku 2025 zbývajících 50 %.

Silvia Lionello, vedoucí oddělení organizačních a všeobecných služeb ve společnosti Eurovo Group, k tomu říká: „Ve společnosti Eurovo raději welfare realizujeme, než abychom o něm mluvili, a proto plánujeme a provádíme změny nezbytné pro neustálé zvyšování svobody a welfare na našich farmách, a to s ohledem na naše slepice, klienty a spotřebitele."

V roce 2020 společnost Eurovo zahájila projekt na zlepšení svých vícestupňových a kombinovaných systémů ve spolupráci s Boloňskou univerzitou a CIWF. Jejich cílem bylo maximalizovat potenciál welfare vyzkoušením různých strukturálních změn, které by pomohly zlepšit pohyb ptáků v celé hale. Na základě tohoto projektu se společnost Eurovo rozhodla zveřejnit závazek ukončit klecové a kombinované systémy pro své italské farmy. Farmy, které jsou smluvními partnery Eurovo, budou tvořit své vlastní specifické programy pro bezklecovou produkci.

Elisa Bianco, vedoucí oddělení potravinářské výroby CIWF Italia, řekla: „Závazek společnosti Eurovo opustit klece a kombinované systémy představuje milník ve zlepšování životní pohody slepic v Itálii. Rádi bychom jim poblahopřáli k tomuto důležitému rozhodnutí a jsme nesmírně povzbuzeni jejich plánem změn a ochotou spolupracovat na tak důležitém tématu.  Jejich závazek je vynikajícím příkladem pro ostatní a doufáme, že povede k dalším změnám v celém odvětví produkce vajec v Itálii i ve zbytku Evropy."

Dalším důkazem důležitosti závazku společnosti Eurovo ke zlepšení standardů welfare je, že společnost v dopise adresovaném Copa Cogeca, svému zastupitelskému orgánu na evropské úrovni, rovněž vyjádřila svou podporu postupnému ukončení používání klecí v celé EU. V dopise žádá Copa Cogeca, aby podpořila evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, která vyzývá EU k ukončení používání všech klecí v chovech zvířat.

Přečtěte si, jaké další společnosti podporují evropskou iniciativu Konec doby klecové.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.