Ikona hledání

Zemědělský výbor Evropského parlamentu vyzývá k ukončení klecových velkochovů

News Icon 24.05.2021

21. května 2021 vyzval zemědělský výbor Evropského parlamentu Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy o zákazu chovu hospodářských zvířat v klecích.

Přijatým usnesením o evropské občanské iniciativě (EOI) Konec doby klecové, která požaduje postupné ukončení chovu v klecích, výbor vyzval Komisi, aby navrhla revizi směrnice 98/58 /ES o hospodářských zvířatech s cílem ukončení používání klecí v chovu zvířat v EU od roku 2027.

Výbor rovněž Komisi vyzývá, aby urychlila přezkum právních předpisů v oblasti životní pohody (welfare) zvířat, přičemž výsledky požaduje již v roce 2022.

Usnesení také požaduje, aby všechny produkty živočišného původu dovážené do EU byly vyráběny v plném souladu s příslušnými právními předpisy EU, včetně používání bezklecových systémů chovu, a zdůrazňuje význam poskytnutí odpovídajících dotačních programů na podporu zemědělců během přechodného období.

Usnesení dále v této souvislosti vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní právní předpisy EU o minimálních standardech pro ochranu faremně chovaných králíků.

Další kroky

O tomto usnesení bude hlasovat Evropský parlament na prvním červnovém plenárním zasedání.

Tento dokument byl vypracován v návaznosti na slyšení v Evropském parlamentu konaném
15. dubna, které prokázalo naprostou podporu zákazu chovu v klecích ze strany europoslanců a zástupců dalších institucí EU, včetně Komise.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski na jednání uvedl, že Komise plně podporuje provedení nezbytné transformace, a slíbil, že bude intenzivně pracovat na jejím zavedení do právních předpisů.

Komisařka pro zdraví Stella Kyriakides poté zdůraznila: „Podnikáme kroky ke konkrétním opatřením, protože, jak jsem opakovaně uvedla, životní pohoda a zdraví zvířat jsou v naší agendě velmi vysoko.“

Olga Kikou, ředitelka CIWF EU a členka výboru EOI Konec doby klecové, schválenou rezoluci okomentovala: „Toto usnesení je dalším potvrzením toho, že stejně jako občané v celé Evropě, také zákonodárci chtějí ukončit krutou praxi chovu milionů zvířat v klecích. Oceňuji Výbor pro zemědělství za uznání potřeby této důležité změny. Ve světle tohoto usnesení a závazku komisařů na slyšení 15. dubna nyní očekáváme, že Komise co nejdříve navrhne potřebné právní předpisy. “

1,4 milionu občanů se spojuje proti klecím

Když jsou zvířata koncentrována ve velkém počtu ve stísněných prostorech, nežijí život, který stojí za to žít. Existuje mnoho vědeckých důkazů o tom, že hospodářská zvířata v klecích trpí, přesto však každý rok v EU přes 300 milionů zvířat tráví celý nebo část svého života v různých typech klecí nebo kotců.

EOI Konec doby klecové byla zahájena 11. září 2018 a skončila přesně o rok později. Za tento jediný rok získala 1,4 milionu ověřených podpisů občanů z celé EU, a tím se stala první úspěšnou iniciativou pro hospodářská zvířata.

Iniciativu podporuje více než 170 organizací, skupina poslanců a poslankyň Evropského parlamentu, Evropský výbor regionů, více než 140 vědců, přední potravinářské společnosti a asociace veterinárních studentů a veterinářů.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.