Ikona hledání

Pokyny pro rybí farmy v EU obsahují poprvé welfare ryb

News Section Icon Zveřejněno 27.05.2021

Tento týden zveřejnila Evropská komise své nové Strategické zásady pro udržitelnější a konkurenceschopnější akvakulturu v EU na období 2021–2030. Tento dokument stanovuje priority a cíle tak, aby zajistily, že je sektor veden a rozvíjen udržitelně. Compassion in World Farming má velkou radost, neboť je to poprvé, kdy byla do těchto zásad zavedena speciální sekce věnovaná welfare (životní pohodě) ryb.

Ryby potřebují lepší ochranu

Předchozí pokyny pro rybí farmy z roku 2013 byly zastaralé, protože nereflektovaly klimatickou krizi, potřebu rozvoje sektoru akvakultury s ohledem na životní prostředí ani současný vývoj v oblasti welfare zvířat.

Compassion in World Farming se aktivně zasazovala za to, aby byl welfare zvířat zahrnut do jednání o udržitelnosti rybích farem, protože blahobyt zvířat spojený se sektorem akvakultury souvisí s etickými, environmentálními i sociálními otázkami.

Lobbovali jsme za to, aby byla přijata nová druhově-specifická legislativa chránící ryby z chovů, za zavedení omračovacích metod před porážkou chovaných ryb, za postupné ukončení používání divokých ryb jako krmiva pro ryby z farem i za povinné označování potravin z mořských živočichů včetně způsobu výroby.

Priority přijaté Komisí

Velmi oceňujeme novou sekci strategických zásad, která je věnována welfare ryb a zdraví zvířat. V této části Komise požaduje, aby byla vyvinuta pravidla správné praxe pro welfare ryb při chovu, transportu a porážce. Dále žádá o vytvoření druhově specifických indikátorů welfare, více výzkumu welfare chovaných ryb a stejně tak školení producentů v oblasti welfare ryb.

Kromě toho zásady vybízejí producenty, aby omezili závislost na rybí moučce a tuku získaných z ryb ulovených ve volných vodách. Aby se akvakultura EU stala udržitelnou, musí se odklonit od intenzivních chovů masožravých druhů (jako třeba lososů nebo pražmy královské či mořčáka evropského), které vyžadují velké množství krmiva složeného ponejvíce z volně žijících ryb.

Využívání volně žijících ryb odstraňuje z potravního řetězce v oceánech jeho důležitou součást. Krmné ryby používané k výrobě rybí moučky a tuku jsou navíc v obrovském měřítku nehumánně usmrcovány (odhadem se celosvětově jedná o 500 - 1 200 miliard jedinců za rok). 

Místo toho potřebujeme podporovat extenzivní systémy a druhy, které se nachází na konci potravního řetězce, jako třeba řasy nebo měkkýše, jež nevyžadují krmení a poskytují ekosystému služby jako absorpci nadměrných živin a organického materiálu z prostředí nebo zachování a obnovu ekosystémů a biodiverzity.

Jsme rádi, že zásady také podporují pěstování mořských řas a měkkýšů, extenzivní metody produkce jako rybníky či mokřady a integrovanou multi-trofickou akvakulturu, neboť tyto mohou přispět ke zmírněním dopadů klimatické změny (například ukládáním uhlíku).

EU se musí více snažit

Nicméně potřebujeme také novou druhově specifickou legislativu pro ochranu chovaných ryb. Ryby, jakožto cítící tvorové, potřebují lepší ochranu. V současnosti se jich však dotýká jen velmi obecně legislativa pro ochranu hospodářských zvířat.

To je důležité zejména pro porážku ryb. Ty jsou běžně usmrcovány udušením na vzduchu či v ledové tříšti nebo vystavením oxidu uhličitému. Při použití těchto metod nedochází ke ztrátě vědomí a smrti rychle a utrpení je nepřijatelně prodlužované. Metody omračování (například elektrickým proudem či úderem) jsou přístupné a mohou zajistit humánnější smrt mnoha druhům.

Je nezbytně nutné se začít welfare ryb zabývat. Ryby z chovů by měly být chráněné detailní druhově specifickou legislativou EU v souladu se zásadami Světové organizace pro zdraví zvířat.

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.