Ikona hledání

CIWF vyhrál první kolo unijního zápasu – Komise stáhla návrh na uznání průmyslových velkochovů jako udržitelné činnosti

News Section Icon Zveřejněno 04.05.2021

Evropská komise v současné době připravuje legislativu, jež určí, které investice a ekonomické aktivity lze klasifikovat jako ekologicky udržitelné. Intenzivní živočišná výroba byla původně zařazena mezi tyto aktivity. S Vaší pomocí se nám podařilo tento záměr zvrátit a vyhrát tak první kolo zápasu.

Proč na tomto úspěchu záleží?

Průmyslové velkochovy jsou kruté a způsobují utrpení miliardám hospodářských zvířat po celém světě. Mají také mnoho negativních dopadů na životní prostředí a jsou rizikem pro naše zdraví. V “zelené” budoucnosti, kterou EU maluje a kterou si všichni přejeme, nemohou být průmyslové velkochovy pokládány za udržitelnou činnost, do níž je vhodné i nadále investovat. Náš úspěch nám dává šanci na to, abychom jednou provždy průmyslové velkochovy definovali jako praxi s ohromnými škodlivými následky pro půdu, vodu, kvalitu ovzduší a biodiverzitu.

Prasata v průmyslovém velkochovu

Jak jsme tohoto úspěchu společně dosáhli?

Uspořádali jsme vlivnou kampaň, do níž se zapojili naši příznivci a partnerské organizace. Požádali jsme je, aby se zúčastnili online konzultace, kterou otevřela Evropská komise. Odezva byla mocná a Komise náš hlas nemohla ignorovat. Napomohl k tomu také 10denní nepřetržitý cvrkot na Twitteru, při němž komisaři EU dostali víc než 8000 tweetů, i šíření krátkého videa na Facebooku určeného komisařce pro finanční služby McGuinness.

Náš hlavní politický poradce Peter Stevenson, který jednal s úředníky Komise, výsledný úspěch komentuje: „Jsem velice potěšen, že Evropská komise opustila svůj záměr klasifikovat průmyslové velkochovy jako “udržitelnou investici”. CIWF se snaží přesvědčit banky, aby přestaly financovat tyto chovy a kdyby tuto nehumánní a destruktivní praxi legislativa EU uznala jako udržitelnou, byl by to obrovský nezdar. Navíc by to zcela podkopalo Zelenou dohodu pro Evropu a strategii Z farmy na vidličku, které mají za cíl posunout EU k humánnějším, regenerativním způsobům zemědělství.”

Velký krok správným směrem!

Hrozba, že průmyslové velkochovy budou Evropskou komisí uznány za udržitelnou činnost, je zažehnána – prozatím. Komise se k této záležitosti ale vrátí pravděpodobně ještě v tomto roce. Doufejme, že jejich další návrh uzná průmyslové velkochovy jako NEUDRŽITELNÉ. Náš hlas se opět hlasitě ozve, bude-li třeba. V zelené a udržitelné budoucnosti, kterou si všichni přejeme, není pro průmyslové velkochovy žádné místo!

Děkujeme všem naši příznivcům za jejich účinnou pomoc v této bitvě. Zůstaňte s námi v kontaktu, zvířata trpící za zdmi velkochovů Vás budou dál potřebovat!

Brojlerová kuřata ve velkochovu

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.