Ikona hledání

Občanská společnost podporuje příslib ukončení klecových chovů v EU

News Section Icon Zveřejněno 27.04.2021

15 významných nevládních organizací z EU, které se zabývají ochranou životního prostředí a veřejného zdraví, podporou udržitelného zemědělství, zaměstnaností na venkově a zájmy občanů, vyzývá Evropskou komisi, aby splnila svůj slib, že ukončí klecové chovy zvířat.

Ve svém dopise žádají Komisi, aby pomohla vyřešit vzájemně propojené krize v oblasti životního prostředí, welfare zvířat, veřejného zdraví a zaměstnanosti na venkově, které se váží ke klecovým chovům zvířat.

Aby se předešlo zásadní mezeře v očekávané legislativě, vyzývají také EU k tomu, aby zajistila, že veškeré dovážené produkty budou splňovat standardy EU z hlediska welfare a ochrany životního prostředí.

Mezi signatáři dopisu jsou vlivné mezinárodní organizace jako European Environmental Bureau, Greenpeace, IFOAM organics Europe, European Public Health Alliance a Slow Food Europe.

Negativní dopady klecových chovů

Dopis si všímá toho, že chov zvířat v klecích je základní oporou intenzivní živočišné výroby, který způsobuje nejen obrovské utrpení zvířat, ale také významně přispívá ke krizím v oblasti veřejného zdraví, klimatu, biodiverzity a zaměstnanosti na venkově.

Nevládní organizace upozorňují na to, že dopady neudržitelných průmyslových velkochovů zahrnují zvýšené riziko výskytu zoonotických chorob, znečišťování ovzduší, nezdravé přejídání živočišnými potravinami, emise skleníkových plynů, ztrátu biodiverzity, včetně deforestace, tvorby mrtvých zón v mořích a znečišťování sladké vody, a posilování velkých zemědělských podniků, které ohrožují drobné farmáře.

Dopis byl zaslán Komisi v souvislosti s veřejným slyšením v Evropském parlamentu, na němž se evropské občanské iniciativě Konec doby klecové dostalo velké podpory od europoslanců a zástupců dalších klíčových institucí EU. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides na slyšení uvedla: „Podnikáme kroky ke hmatatelnému opatření, protože, jak opakovaně tvrdím, welfare a zdraví zvířat jsou v mé agendě velmi vysoko.”

1,4 milionu občanů EU se spojilo proti klecím

Evropská občanská iniciativa Konec doby klecové byla zahájena 11. září 2018 a skončila přesně o rok později. Za tento jediný rok získala 1,4 milionu ověřených podpisů občanů z celé EU, a tím se stala první úspěšnou iniciativou pro hospodářská zvířata.

Iniciativu podporuje více než 170 organizací, skupina poslanců a poslankyň Evropského parlamentu, Evropský výbor regionů, více než 140 vědců, přední potravinářské společnosti a asociace veterinárních studentů a veterinářů.

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.