Ikona hledání

Iniciativa Konec doby klecové získala ohromnou podporu na veřejném slyšení v EU

News Section Icon Zveřejněno 16.04.2021

Evropský parlament uspořádal 15. dubna 2021 tříhodinové veřejné slyšení k evropské občanské iniciativě Konec doby klecové, kterou vřele uvítali tři přítomní evropští komisaři. Své příspěvky přednesla celá řada europoslanců a europoslankyň a iniciativa celkově získala ohromnou podporu. Za brzké ukončení klecových chovů se jednoznačně postavily obě české členky Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, europoslankyně Michaela Šojdrová a Veronika Vrecionová.

Věra Jourová portrait
Věra Jourová

Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise zodpovědná za hodnoty EU a transparentnost během slyšení uvedla: „Iniciativa bojuje za věc, která je v současné veřejné debatě aktuální – zlepšit welfare hospodářských zvířat a investovat do udržitelného zemědělství. To jsou oprávněné cíle, které Komise zahrnula do své politické ambice k vytvoření spravedlivého, zdravého a k životnímu prostředí přátelského potravinového systému a které si našly cestu do strategie Z farmy na vidličku, přijaté loni v květnu.”

Milník pro stovky milionů hospodářských zvířat

Olga Kikou
Olga Kikou

Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecovépožaduje ukončení používání klecí v chovech hospodářských zvířat. Dnešní veřejné slyšení je milníkem na cestě k oficiální odpovědi Evropské komise, která se očekává během několika následujících měsíců.

EU tvrdí, že je lídrem v oblasti welfare hospodářských zvířat, ale přesto každoročně odsuzuje víc než 300 milionů zvířat k živoření v těsných klecích. Tato středověká praxe je krutá a naprosto zbytečná, protože vhodné bezklecové systémy nejen existují, ale už se v některých zemí EU také používají,” řekla Olga Kikou, ředitelka Compassion in World Farming EU a zástupkyně výboru EOI, která iniciativu na slyšení představila.

„Klecí už se začínají zbavovat velké nadnárodní potravinářské firmy ve svých dodavatelských řetězcích a také některé země. Jsem velmi hrdá na to, že Česká republika patří mezi první členské státy EU, které už uzákonily zákaz klecí pro nosnice. Je načase, aby se přidal také zbytek Unie,” uvedla Romana Šonková, členka výboru EOI a zástupkyně Compassion in World Farming v ČR.  „Žádáme proto Evropskou komisi, aby v návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu a strategii Z farmy na vidličku navrhla konec používání klecí v chovech zvířat prostřednictvím revize směrnice na ochranu hospodářských zvířat z roku 1998.” 

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova řekl ve svém příspěvku, že zemědělské dotace EU a fond obnovy „mohou být zejména využity k ukončení klecových velkochovů a přechodu na alternativní metody” a dodal: „Máte plnou podporu od Evropské komise tuto transformaci uskutečnit.”

Norbert Lins, předseda výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a člen Evropské lidové strany (Německo) uzavřel slyšení prohlášením, že „většina řečníků tuto iniciativu uvítala” a upozornil, že „Komise má nyní míč na své straně hřiště.”

Michaela Šojdrová
Michaela Šojdrová

Jednoznačná podpora

Před slyšením se opět zmobilizoval hlas veřejnosti, který mohutně zazněl záplavou 35 000 příspěvků na Twitteru zveřejněných během dvouhodinové „bouře“ 13. dubna, jež zhlédlo potenciálně 3,7 milionů lidí. Zastánci zákazu klecí také zaslali více než 40 000 emailů klíčovým účastníkům slyšení s jasnou žádostí o podporu iniciativy.

Jménem organizátorů iniciativy promluvil také Bo Algers, emeritní profesor ze Švédské univerzity zemědělských věd, který uvedl: „Právní předpisy EU pro hospodářská zvířata jsou neuvěřitelně zastaralé. Od roku 1998, kdy EU přijala směrnici na ochranu těchto zvířat, se objem vědeckého výzkumu v oblasti welfare zvířat zdesetinásobil. Nyní mnohem lépe rozumíme tomu, jak fyzické, fyziologické a psychické faktory ovlivňují welfare zvířat. Široká škála specifických etologických potřeb není a nemůže být v kleci, byť obohacené, naplněna. Je již naprosto jasné, že klece, které zvířata fyzicky i etologicky zásadně omezují, nemohou poskytovat dobrou životní pohodu, nehledě na to, jak dobře je chov veden.”

1,4 milionu občanů EU se spojilo proti klecím

EOI Konec doby klecové byla zahájena 11. září 2018 a skončila přesně o rok později. Za tento jediný rok získala 1,4 milionu ověřených podpisů občanů z celé EU, a tím se stala první úspěšnou iniciativou pro hospodářská zvířata.

Iniciativu podporuje více než 170 organizací, skupina poslanců a poslankyň Evropského parlamentu, Evropský výbor regionů, více než 140 vědců, přední potravinářské společnosti a asociace veterinárních studentů a veterinářů.

Záznam slyšení můžete i v češtině zhlédnout zde.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.