Ikona hledání

Náš světový potravinový systém je hlavní hnací silou ztráty biologické rozmanitosti

News Section Icon Zveřejněno 04.02.2021

Obr Dopady Aktualita

3. února 2021 byla během online konference zveřejněna nová odborná zpráva Chatham House s názvem Dopady potravinového systému na ztrátu biodiverzity, která vznikla ve spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Compassion in World Farming.

Na konferenci vystoupili významní řečníci: Susan Gardner, ředitelka Sekce ekosystémů z UNEP, Profesor Tim Benton, ředitel výzkumu z Chatham House, Philip Lymbery, globální ředitel Compassion in World Farming a také Jane Goodall, PhD., DBE., zakladatelka Jane Goodall Institutu a Posel míru OSN.

Tři zásadní kroky

Zpráva popisuje, jaká opatření jsou nezbytná pro transformaci potravinového systému na podporu biologické rozmanitosti, a zaměřuje se na tři zásadní kroky:

  • Globální stravovací návyky se musí proměnit ve stravování, které bude víc založené na rostlinných potravinách, zejména kvůli nepřiměřenému dopadu chovu hospodářských zvířat na biodiverzitu, využívání půdy a životní prostředí. Takový posun, spojený se snížením plýtvání potravinami, by omezil nároky a tlak na životní prostředí a půdu, prospěl by zdraví populací na celém světě a pomohl by snížit riziko vzniku pandemií.
  • Větší území musí být chráněna a vyhrazena pro přírodu. Ochrana země před přeměnou či zneužíváním je nejefektivnějším způsobem zachování biodiverzity, a tudíž je třeba vyhýbat se konverzi pozemků na zemědělské využití. K ochraně stávajících přírodních ekosystému a obnově těch poškozených či zničených je nezbytná změna stravovacích návyků lidí.
  • Musíme zemědělsky hospodařit způsobem, který je ohleduplnější k přírodě, více podporuje biodiverzitu, omezuje používání vstupních zdrojů a nahrazuje monokultury zemědělskými praktikami s využitím polykultur.
Paradigma Levnejsich Potravin

Změnit stravovací návyky je tedy nezbytné, abychom mohli navrátit půdu přírodě a umožnit široké zavedení zemědělské praxe šetrné k přírodě bez zvyšování tlaku na přeměnu přírodních území na zemědělskou půdu. Čím více pokročíme v naplňování prvního opatření v podobě změny jídelníčku, tím více prostoru se vytvoří pro druhý a třetí krok.

Nový vztah s přírodním světem

Na úvod konference promluvila Susan Gardner, ředitelka Sekce ekosystémů z UNEP, a zdůraznila potřebu přehodnotit náš současný potravinový systém, který je „zaměřen na produkci více potravin rychle a levně bez ohledu na skryté dopady na biologickou rozmanitost…“ Hovořila také o možnosti ovlivnit změnu osobním přístupem: „Můžeme volit svými vidličkami. Máme moc rozhodovat, jaký potravinový systém chceme podpořit.“

Profesor Tim Benton, ředitel výzkumu v Chatham House, souhlasil, že pro řešení této krize je zásadní posun v perspektivě: „Musíme změnit přesvědčení, že musíme vyrábět víc jídla. Jde o produkci správných druhů potravin – o snižování tlaku na potřebu vyrábět více [potravin] intenzivním způsobem. “

Dále vystoupil Philip Lymbery, který zdůraznil význam snížení naší závislosti na intenzivním zemědělství a podrobně popsal ničivé dopady průmyslové živočišné výroby na životní prostředí.

„Naše strava se dostala do nerovnováhy, je příliš závislá na masu a mléčných výrobcích, což vystavuje ekosystémy stále většímu tlaku," řekl. „V dnešní krizi týkající se pandemie, klimatu a biologické rozmanitosti je naléhavě nutné ukončit průmyslové velkochovy a snížit spotřebu masa a mléčných výrobků.“

Kromě toho, že vysvětlil, jak snížení spotřeby živočišných produktů omezí ztrátu biologické rozmanitosti a degradaci životního prostředí na celém světě, Philip také zdůraznil výhody metod regenerativního zemědělství. Svůj projev zakončil výzvou k masovému hnutí, které by ukončilo intenzivní chov zvířat:

„… Musíme využít příležitosti letošního summitu OSN o potravinových systémech, abychom se posunuli směrem ke globální dohodě o ukončení průmyslových velkochovů. K obnově našeho potravinového systému. K regenerativním způsobům výroby potravin. K hospodaření v souladu s přírodou, ne proti ní. Ve prospěch nás všech. “

Poslední řečnice, Jane Goodall, PhD, DBE, zakladatelka Institutu Jane Goodall a Posel míru OSN, zdůraznila skutečné dopady ztráty biologické rozmanitosti a vyslovila prosbu, aby lidé mysleli a konali lokálně i globálně:

„Lidé musí pochopit, že se nemůžeme odloučit od přírodního světa. Jsme jeho součástí a jsme na něm závislí, pokud jde o čistý vzduch, vodu a všechno ostatní. Musíme tedy vytvořit nový vztah k přírodnímu světu. “

Zdůraznila, že „je zcela jasné, že čelíme absolutní krizi. Blížíme se k bodu, ze kterého nebude návratu, pokud dnes nezačneme jednat. “

Zprávu Dopady potravinového systému na ztrátu biodiverzity v angličtině si můžete přečíst zde.

Cesta K Udrzitelnemu Glob Potravinovemu Systemu
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.