Ikona hledání

Ambiciózní závazky Dánska

News Section Icon Zveřejněno 22.12.2020

Zavazky Danska

Začátkem listopadu zveřejnil Mezinárodní měnový fond (MMF) nový pracovní dokument s názvem Climate Mitigation Policy in Denmark: A Prototype for Other Countries (Politika pro zmírňování změny klimatu v Dánsku: Prototyp pro ostatní země).

Zpráva zdůrazňuje nezbytné kroky, které je nutné doplnit ke stávajícím rozhodnutím dánské vlády. Díky nim bude možné dosáhnout jejího ambiciózního závazku snížit emise o 70 % do roku 2030. Kromě toho je nezbytné implementovat opatření pro dosažení nulových emisí skleníkových plynů (GHG) nejpozději do roku 2050.

Slibný přístup

Velkou roli v politice zmírňování změny klimatu hraje i živočišná výroba. MMF uvádí, že samotná opatření v oblasti jejího řízení nebudou pro dosažení nezbytného snížení emisí stačit. Musí dojít k zásadním změnám v celém odvětví živočišné výroby. Tím poukazuje na nutnost snížit spotřebu živočišných produktů a výrazně snížit počet chovaných zvířat.

Dokument uvádí i pozitivní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, kterých lze dosáhnout přijetím této národní strategie zahrnující postupný přechod k menším stádům a rozsáhlejšímu chovu na pastavinách. Nejen v  Dánsku si uvědomují, že intenzivní chovy zvířat a strava bohatá na živočišné produkty jsou vždy úzce spojeny s vysokými riziky pro veřejné zdraví, jako jsou zoonotické nemoci, antimikrobiální rezistence, nepřenosné nemoci (kardiovaskulární a metabolické nemoci) a znečištění ovzduší a vody.

Nová cesta vpřed

Jsme velmi potěšeni, že tento dokument publikovaný jednou z předních světových finančních institucí přináší přímé návrhy ohledně nutnosti významného snížení spotřeby živočišných produktů a počtu chovaných zvířat.

„Je opravdu potěšující, že spis jedné z předních světových finančních institucí zdůrazňuje nezbytnost snížení spotřeby živočišných produktů pro zastavení probíhajících změn klimatu,“ říká Peter Stevenson, hlavní politický poradce CIWF. „Zásadní je rovněž přiznání faktů poukazujících na spojitost průmyslových velkochovů s klíčovými riziky pro veřejné zdraví včetně zoonotických chorob, rezistence vůči antibiotikům a znečištění ovzduší a vody. Je velice slibné vidět snahu o holistické řešení zmírňování změny klimatu založené na přechodu k systémům chovu zvířat, které jsou lepší pro klima, životní prostředí, zvířata a veřejné zdraví. Tyto iniciativy velmi vítáme a doufáme, že uvidíme více mezinárodních finančních institucí, které se budou zabývat potřebou skutečného přechodu od průmyslového zemědělství k systémům regenerativního zemědělství, jako je agroekologie".

Přidejte se k našemu hnutí za ukončení průmyslových velkochovů ještě dnes. 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.