Ikona hledání

Nová zpráva potvrzuje: Chov zvířat bez klecí podporuje udržitelnou živočišnou výrobu

News Section Icon Zveřejněno 14.10.2020

Zpráva Institutu pro evropskou environmentální politiku (IEEP), zveřejněná 13.10. při příležitosti 1. ročníku Dne bez klecí, potvrzuje, že ukončení používání klecí pro chov hospodářských zvířat by mohlo přinést lepší zaměstnanost na venkově a zemědělství by se stalo udržitelnější.

Zpráva nese název „Přechod k bezklecovému zemědělství v EU“ a zkoumá environmentální a společenské výhody a kompromisy ukončení používání klecí pro nosnice, prasata a králíky v EU jako součást transformace živočišné výroby. Zpráva dochází ke zjištění, že v kombinaci s ambiciózními kroky zaměřenými na snížení nadměrné spotřeby živočišných produktů, snížení dovozu bílkovinných zdrojů a zavedení ekologických chovů ve velkém měřítku by přechod na systémy bez klecí mohl spustit tolik potřebnou environmentální a sociálně-ekonomickou transformaci.

Elisa Kollenda, politická analytička IEEP, říká: „Náš výzkum potvrdil, že přechod k bezklecovým systémům jako součást širších plánů pro udržitelné zemědělství je přínosem jak pro životní prostředí, tak pro welfare zvířat. Nedávná strategie Farm to Fork (Z farmy na vidličku) signalizuje nutnost přezkoumání a zlepšení právních předpisů v oblasti welfare hospodářských zvířat spolu s mnoha dalšími kroky vedoucími ke zlepšení udržitelnosti výroby a spotřeby. V další diskusi musí být jasnější vazba mezi oběma faktory. “

Studii zadala mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) s cílem poskytnout evropským politikům, kteří budou rozhodovat o zákazu klecových chovů, posudek podložený vědeckými důkazy. 

Začátkem tohoto měsíce Evropská komise obdržela evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, kterou podepsalo téměř 1,4 milionu občanů EU. Ti pomocí tohoto nástroje vyzvali politiky k ukončení používání klecí pro chov zvířat v celé EU. Komise má na zpětnou reakci šest měsíců.

Olga Kikou, vedoucí CIWF EU říká: „Průmyslové velkochovy jsou jednou z hlavních příčin devastace naší jediné planety. Klec není jen symbolem našeho pokaženého potravinového systému, ale také jedním z klíčových pilířů, které udržují při životě zastaralý model zemědělství. Potřebujeme revoluci v potravinářství i zemědělství. Začněme ji ukončením doby klecové! “

Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR a členka výboru EOI Konec doby klecové dodává: „Tato důležitá odborná zpráva IEEP přichází v pravou chvíli. Senát bude v nejbližší době hlasovat o zákazu klecí pro české nosnice. Zpráva je dalším zásadním argumentem ve prospěch zákazu, který nejen zlepší život milionům slepic, ale může také odstartovat tolik potřebnou transformaci našeho příliš intenzivního zemědělství směrem k větší udržitelnosti.”  

Celá zpráva je k dispozici v angličtině zde.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.