Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 18.08.2020

V návaznosti na naši evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové pověřila Evropská komise jeden z příslušných úřadů, aby prozkoumal stres způsobený hospodářským zvířatům chovaným v klecových velkochovech. Tato výborná zpráva je jasným důkazem, že celoevropský politický tlak na zlepšení welfare zvířat začíná přinášet ovoce!

Ambiciózní plán EU

Mandát, který Evropská komise udělila Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), je opravdu ambiciózní - výzkumy se zaměří na příčiny stresu u hospodářských zvířat chovaných v klecích, a to konkrétně u nosnic, prasat, telat a chovných brojlerů. Úřad EFSA by na jejich základě měl získat věrohodná vědecky podložená fakta pro budoucí legislativní rozhodnutí.

Prasnice Aktualita

Očekává se, že EFSA přezkoumá také stávající vědecké publikace týkající se dopadů chovu v klecích na welfare zvířat včetně frekvence a délky pobytu v nich a míry závažnosti jednotlivých následků na zvířata.  EFSA bude muset vydat přesná doporučení, jak těmto negativním jevům zabránit a sjednat nápravu.

V oficiální žádosti o výzkum EFSA Evropská komise jasně nastínila požadavky evropských občanů na zákaz chovu hospodářských zvířat v klecích a poukázala na skutečnost, že evropská občanská iniciativa Konec doby klecové byla motivem pro zahájení výzkumu. Ve svém prohlášení EFSA zdůraznil rovněž roli více než 170 organizací, které tuto iniciativu podporují.

Telatko Nosnice

Očekává se, že konečný výsledek výzkumu EFSA bude zveřejněn v roce 2022 pro nosnice, chovné brojlery a prasata a v roce 2023 pro telata.

Evropská občanská iniciativa Konec doby klecové

Cílem evropské občanské iniciativy Konec doby klecové je zrušení všech klecových chovů v celé EU. Tato iniciativa je největším občanským referendem v historii welfare hospodářských zvířat, protože shromáždila více než 1 milion podpisů občanů z celé EU.

Každý rok stráví více než 300 milionů zvířat v Evropě celý život nebo jeho podstatnou část v malých klecích. Nosnice a králíci se chovají na prostoru o velikosti listu papíru A4 a téměř všechny prasnice tráví polovinu roku uvnitř klece, ve které se nemohou ani otočit nebo natáhnout nohy. To zvířatům způsobuje obrovské utrpení, protože tyto vnímající bytosti mají silně zakořeněné instinkty pro naplňování svých přirozených potřeb, ke kterým potřebují možnost pohybu.

CIWF v rámci iniciativy koordinuje více než 170 spřízněných organizací a aktivně jedná se skupinou poslanců Evropského parlamentu, kteří se snaží prosadit bezklecové chovy.

Musíme chtít pro zvířata víc

Kromě klecí pro nosnice, prasnice, telata a chovné brojlery Konec doby klecové požaduje, aby se klece nepoužívaly ani v chovech králíků, křepelek, kachen a hus.

V návaznosti na kampaň CIWF a následnou žádost Evropského parlamentu, EFSA nedávno zkoumal welfare králíků a dospěl k závěru, že klíčovým problémem u dospělých králíků je právě omezení pohybu. Nicméně v současné době neexistuje žádný požadavek k přezkoumání špatných podmínek, kterým  jsou vystaveny také křepelky, kachny a husy.

Očekáváme však, že Evropská komise nebo Evropský parlament pověří EFSA znovu, aby provedl vědecké přezkoumání i u těchto druhů.

Další informace o chovu v klecích v EU naleznete v naší zprávě.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.