Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 30.07.2020

V Německu je přibližně 1,9 milionu prasnic a téměř všechny jsou chovány v klecích. Většina v nich stráví téměř polovinu každého roku. Tyto klece jsou tak malé, že se v nich nemohou ani otočit nebo natáhnout nohy. 

Začátkem července schválil německý spolkový sněm novou legislativu týkající se welfare prasnic. 

Klece Pro Prasnice

Návrhy novely zákona, které připravilo německé ministerstvo pro výživu a zemědělství pod vedením ministryně Julie Klöckner zdaleka nenaplňovaly původní ambice německé vlády a byly opakovaně kritizovány nevládními organizacemi pro ochranu zvířat. Hrozilo totiž, že utrpení březích prasnic se zlegalizuje a jejich věznění bez možnosti jakéhokoli pohybu bude bez omezení pokračovat dál. 

Konečná verze nové německé legislativy pro chov prasnic odhlasovaná německým spolkovým sněmem je díky intenzivní kampani koalice německých ochránců zvířat, v níž nechyběla ani naše organizace, přece jen značným zlepšením. Používání obou typů klecí pro prasnice se zredukuje na minimum - klece pro březí prasnice pouze na dobu inseminace a veterinárního ošetření a porodní klece pouze na dobu 5 dní po porodu. S čím však nejsme vůbec spokojeni, jsou dlouhá přechodná období - 8 let u klecí pro březí prasnice a dokonce 15 - 17 let pro porodní klece.  V dané situaci je to však nejlepší možný kompromis. Práce ochránců zvířat tím samozřejmě nekončí a budou dál spolupracovat, aby uspíšili Konec doby klecové pro prasnice. 

NĚMECKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU

Od 1. července 2020 Německo převzalo na půl roku předsednictví EU, a má tedy významný vliv na prosazování zákonů na celoevropské úrovni.

Debata o nových německých standardech pro prasnice v nás vyvolává obavy, že německé předsednictví EU bude více hájit zájmy průmyslových velkochovů nežli řešit zanedbávané potřeby zvířat nebo reagovat na očekávání občanů, uvedla Olga Kikou, ředitelka CIWF EU.

EU začíná zaostávat. Před pár týdny americký stát Colorado, jako už 6. stát USA, schválil zákon zakazující všechny typy klecí pro slepice a také prodej potravin obsahujících vejce od slepic chovaných v klecích, pokračuje Olga. „To je pokrokovější legislativa , než máme nyní v Evropě. EU a její členské státy mají co dělat, aby obhájily světové prvenství v prosazování nejvyšších standardů životní pohody hospodářských zvířat.

UKONČENÍ DOBY KLECOVÉ V EVROPĚ

Social Card 1 CZR 2020

Právní předpisy EU bohužel stále povolují používání klecí pro březí prasnice i prasnice po porodu. V EU se chová více než 12 milionů prasnic. Celkově živoří v klecích po celé EU více než 300 milionů slepic, prasnic, králíků, kachen, křepelek a telat. Od roku 2018 vede CIWF koalici 170 organizací z celé Evropy s cílem podpořit evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové. Během jednoho roku shromáždila tato iniciativa více než 1,6 milionu podpisů ze všech členských států EU, což výrazně přesáhlo minimálními požadavky. Po ověření orgány členských států budou podpisy předloženy Evropské komisi, která bude ze zákona povinna rozhodnout, zda navrhne novou legislativu zakazující používání klecí v chovech hospodářských zvířat, a vyslyší tak hlas občanů EU.


Další informace o klecových velkochovech hospodářských zvířat naleznete v naší zprávě.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.