Ikona hledání

Aktuální dění v kampani STOP přepravě živých zvířat během pandemie

News Section Icon Zveřejněno 29.07.2020

20170818 160741

Pandemie koronaviru obrátila naruby životy po celém světě, ty lidské i ty zvířecí a ani hospodářská zvířata přepravovaná na dlouhé vzdálenosti nejsou výjimkou.

Neúnavné lobování za zvířata

Navzdory obtížným okolnostem jsme pokračovali v boji za hospodářská zvířata s cílem tento krutý obchod zakázat. Po propuknutí pandemie v Evropě jsme se ujali vůdčí role v těchto iniciativách:

  • Naši další výzvu podpořilo 42 poslanců Evropského parlamentu, kteří apelovali na Evropskou komisi, aby přijala opatření předcházející vážným rizikům pro veřejné zdraví včetně možného šíření zoonotických chorob a nebezpečí pro osoby, které se transportů účastní - řidiče kamionů, posádky lodí, osoby manipulující se zvířaty, veterináře, pracovníky na hraničních přechodech a mnoho dalších. Poslanci žádali Evropskou komisi, aby přijala tato tři dočasná opatření: 
  1.  pozastavení veškerého vývozu živých hospodářských zvířat do zemí mimo EU po souši i po moři 
  2. pozastavení veškeré přepravy živých hospodářských zvířat trvající déle než 8 hodin mezi členskými státy
  3. zajištění rychlé komunikace mezi řediteli veterinárních správ a národními kontaktními místy s cílem urychlit přepravu hospodářských zvířat a vyhnout se dlouhým frontám na hranicích nebo dokonce zákazu vstupu do některých zemí.
  • Vyzvali jsme Evropskou komisi, aby ukončila pokračující vývoz hospodářských zvířat do Libye během ozbrojeného konfliktu. Hrozilo, že zvířata na lodích se dostanou do raketové střelby nebo že lodě budou zabaveny. Libyjské orgány navíc uvedly, že během krize COVID-19 budou některá plavidla se zvířaty muset čekat po dobu 14 denní karantény v kotvišti, než budou moci vstoupit do libyjského přístavu. Navzdory těmto neblahým okolnostem členské státy, které vyvážejí zvířata do Libye, dosud nijak nenaznačily, že by tento obchod plánovaly pozastavit. Jde zejména o Irsko, Španělsko a Rumunsko, ale v únoru bylo exportováno na libyjská jatka 43 ks skotu i z ČR. 

Utrpení nadále pokračuje

Podle dvou posledních zpráv Evropské komise vyvážená zvířata trpí na cestách po souši i po moři. Nové zprávy odhalily selhání zemí EU při plnění legislativy. Vývozci opakovaně nedodržují právní předpisy EU v oblasti welfare zvířat, zejména poté, co zvířata opustí EU. V důsledku těchto zjištění jsme opět vyzvali Evropskou komisi, aby okamžitě zastavila přepravu zvířat po souši i po moři, dokud tyto problémy nebudou vyřešeny.

Neschopnost členských států prosazovat právní předpisy v oblasti welfare zvířat, které byly odhaleny nedávnými zprávami Komise, je v přímém rozporu s tvrzením Evropské unie, že má nejvyšší standardy ochrany zvířat na světě,říká Peter Stevenson, náš hlavní vědecký poradce. „Dokud budou živá zvířata vyvážena za podmínek, v nichž  nesmírně trpí během přepravy, manipulace i porážky, jsou taková tvrzení provokativní a neoprávněná."

Tisk šíří zprávy o kritické situaci

Během krize COVID-19 jsme ještě více usilovali o zvýšení povědomí o realitě exportu zvířat prostřednictvím médií včetně The Guardian, EU Reporter, The Brussels Times, World Animal News, Euractiv či The Times of Izrael. U nás se o tématu psalo na CNN Prima News.

5 ročník Mezinárodního dne STOP přepravě živých zvířat 

14. června jsme zorganizovali již 5. ročník Mezinárodního dne STOP přepravě živých zvířat s cílem zvýšit povědomí o krutosti obchodování se živými zvířaty a naléhavé výzvě ukončit jednou provždy dálkovou přepravu zvířat. Jelikož nebylo možné kvůli pandemii koronaviru pořádat veřejné akce, celosvětová událost proběhla online. 100 organizací ve 36 zemích světa podpořilo Mezinárodní den účastí na Twitterstorm nebývalých rozměrů. Tweety obsahující hashtag #BanLiveExports (v ČR také #STOPpřepravězvířat) měly 13 milionů zhlédnutí, a akce tak nad očekávání splnila svůj osvětový cíl. V ČR se k události připojilo 7 nevládních organizací. Děkujeme všem našim příznivcům a partnerům za podporu!

Evropský parlament odhlasoval zřízení vyšetřovacího výboru pro přepravu zvířat

Auditní zprávy Evropské komise prokazují rozsáhlé a opakované porušování nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy orgány členských států. Ve své souhrnné zprávě o welfare zvířat z prosince 2019 Rada Evropské unie rovněž zdůraznila, že „přetrvávají viditelné nedostatky a nesrovnalosti“ během dálkové přepravy související s welfare zvířat.

Evropský parlament konečně uplatnil své kontrolní a vyšetřovací pravomoci a 19. června odhlasoval velkou většinou zřízení vyšetřovacího výboru. Čeští europoslanci hlasovali pro všichni kromě Evžena Tošenovského, Alexandra Vondry a Jana Zahradila. 

Tento výsledek velice vítáme a pevně doufáme, že europoslanci, jako naši volení zástupci, konečně zkrátí přípustnou dobu přepravy zvířat a ukončí export zvířat mimo EU, kde neplatí legislativa na jejich ochranu. 

Společnými silami proti krutosti

V naší kampani však nemůžeme polevit. Přidejte se k nám a podepište petici.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.