Ikona hledání

Nová potravinová strategie EU: nastartuje potřebné změny?

News Section Icon Zveřejněno 28.05.2020

Evropská komise zveřejnila 20. května 2020 svou novou vizi potravinové politiky s názvem Z farmy na vidličku“ (Farm to Fork), jejímž cílem je reformovat způsob, jakým EU produkuje, ale i konzumuje potraviny. Tento vývoj vítáme, protože Evropská komise se tímto zavazuje ke zlepšení právních předpisů v oblasti welfare zvířat a zvýšení udržitelnosti zemědělství. O to více je nám však líto, že v některých otázkách Komise zaujala přístup, který nepovede k tolik potřebné systémové změně.

Vedoucí představitelé EU musí více než kdy jindy usilovat o ukončení průmyslových velkochovů a prosazovat udržitelnou stravu, založenou na zdravějším způsobu zemědělství, který snižuje riziko nových nemocí, jako je Covid-19.

Zlepšení welfare zvířat

Strategie „Z farmy na vidličku“ obsahuje plán pro revizi právních předpisů v oblasti welfare zvířat, včetně jejich dálkové přepravy a porážky.

To je skvělý krok, a proto doufáme, že tím EU ukončí i zbytečné utrpení zvířat během dlouhých cest a také vývoz živých zvířat do zemí mimo EU, kde nejsou chráněna unijní legislativou. Revize předpisu o usmrcování zvířat by rozhodně neměla opomenout zakázat metody porážky zvířat, které jsou zbytečně kruté, jako je omračování pomocí vysoké koncentrace CO2 .  

Cover photo - pigs test.jpg

Vyzýváme Komisi, aby v rámci naplňování své vize navrhla právní předpis pro postupné ukončení používání klecí v chovech zvířat v souladu s evropskou občanskou iniciativou Konec doby klecové, kterou podporuje i řada europoslanců. Po předložení iniciativy s ověřenými podpisy má Evropská komise povinnost se požadavky občanů EU zabývat.

Vyzýváme Komisi také k přijetí nových právních předpisů týkajících se jednotlivých druhů zvířat, pro která tato právní ochrana dosud chybí, jako jsou ryby. Ryby jsou citlivé bytosti stejně jako savci a ptáci. I když  jejich radost, strach či bolest neslyšíme, neznamená to, že tyto pocity nemají. Společně s poslanci Evropského parlamentu požadujeme důraznější ochranu ryb, protože stávající právní předpisy v oblasti welfare hospodářských zvířat ji těmto vnímajícím bytostem neposkytují.

Zlepšení našeho stravování

Zdravejsi Stravovani

Ve strategii „Z farmy na vidličku“ Evropská komise přiznává, že naše stávající spotřební chování týkající se potravin je neudržitelné a že průměrná spotřeba celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, luštěnin a ořechů v EU je nedostatečná. Navrhuje také stanovit minimální závazná kritéria udržitelné produkce potravin pro zadávání zakázek ve veřejném stravování.

Bohužel agrární lobby dokázala na poslední chvíli úspěšně prosadit  své záměry na úkor lidí a zvířat. V předchozí verzi strategie „Z farmy na vidličku“ vypadala Evropská komise ambicióznější a vize obsahovala záměr přestat podporovat masný průmysl. Připomeňme si, že v letech 2016 až 2019 bylo na propagační kampaně na podporu produkce a konzumace masa a masných výrobků přiděleno 138,7 milionu EUR. Tato původní verze byla také progresivnější, pokud jde o reformu zemědělských dotací EU. Komise uvedla, že bude spolupracovat se zákonodárci, aby zajistila, že ambice Zelené dohody se plně promítnou do nových právních předpisů Společné zemědělské politiky (SZP). V nové finální verzi tato zmínka ale již chybí.

Proto znovu žádáme EU, aby stanovila ambiciózní cíle pro snížení produkce a spotřeby živočišných produktů včetně ryb. Namísto dotování průmyslových velkochovů by EU měla tyto dotace použít na podporu rostlinné výroby, zejména pěstování zeleniny a ovoce. Jakékoli fondy EU určené pro podporu výroby potravin musí být použity výhradně na podporu produkce kvalitnějších potravin, bohatých na rostlinné zdroje živin. Ceny živočišných produktů musí rovněž lépe odrážet negativní dopady průmyslových velkochovů a spotřebitelům musí být dostupné kvalitní rostlinné alternativy.

Transparentnější informace pro spotřebitele

Nakupni Kosik

V rámci strategie „Z farmy na vidličku“ se Evropská komise rovněž zavázala zvážit možnosti označování živočišných potravin podle úrovně welfare zvířat.

V současné době musí producenti vajec v EU podle zákona jasně označit, zda jsou slepice chovány v klecích, halách, ve volném výběhu nebo v ekologických chovech. EU musí nyní rozšířit tento způsob označování výrobků i pro veškeré masné a mléčné výrobky.

V předchozí verzi strategie bylo také uvedeno, že „využití označování potravin k propojení způsobů výroby s poptávkou spotřebitelů zvýší příležitosti zemědělců.” Nakonec byla ve finální verzi zmínka o označování potravin podle způsobu chovu vymazána a nahrazena mnohem vágnějším textem, který nepovede ke kýženému výsledku - aby se lépe přenášela kvalita potravin obchodním řetězcem od výrobce k zákazníkovi.

Komentář Olgy Kikou, ředitelky CIWF EU

Olga

Je skvělé vidět touhu po změně. Přestože pro nás bylo zklamáním, že byly některé ambicióznější prvky strategie „Z farmy na vidličku“ na poslední chvíli odstraněny kvůli tlaku masného průmyslu, doufáme, že EU bude nadále pokračovat v prosazování tolik potřebné potravinové revoluce. Nemůžeme pokračovat jako doposud. V zájmu zabránění kolapsu našeho potravinového systému musí EU ukončit průmyslové velkochovy. K tomu nedojde pomocí pár drobných vylepšení, ale prostřednictvím výrazné systémové změny. “

Olga dodává: „EU musí učinit tyto dvě zásadní změny - zlepšit kvalitu života zvířat a snížit produkci a spotřebu masa. Prvním krokem je odstranění symbolu průmyslových velkochovů - KLECÍ. Klece jsou příčinou obrovského utrpení zvířat, usnadňují proces intenzifikace a konsolidaci zemědělských podniků, což vede k dalšímu ničení životního prostředí. Druhým důležitým krokem je prosazení ambicióznějších cílů pro snížení produkce a spotřeby živočišných produktů. EU musí přestat propagovat maso a dotovat průmyslové velkochovy. Doufáme, že se nyní Evropský parlament postaví čelem k této výzvě a prosadí revoluci v našem potravinovém systému.“

Chcete-li vědět více o dalším dění, sledujte nás na Facebooku, Instagramu či Twitteru.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.