Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 24.01.2020

Na počátku prosince jsme spustili kampaň Vánoce pro kapry. Jelikož jsme kampaň na podobné téma ještě nerealizovali, byli jsme velmi zvědaví na reakce veřejnosti. Dnes můžeme s jistotou říci, že téma vánočních kaprů je velmi citlivé. 

Na jedné straně se objevily reakce lidí, kteří ve svých příspěvcích vyjadřovali úlevu a radost - radost nad tím, že se tomuto ožehavému tématu věnujeme, a úlevu nad tím, že si smějí dovolit prožít soucit i s takovými zvířaty, jako jsou ryby, a my je v jejich empatii naprosto podpoříme. 

Z druhé strany se pak samozřejmě ozývaly zcela opačné, mnohdy velmi podrážděné názory. Ty byly založené převážně na strachu z toho, že chceme brát Čechům jejich dlouholetou tradici. Ne, není tomu tak. My opravdu nechceme nikomu zakazovat, aby si rybu na štědrovečerní stůl pořídil. Smyslem kampaně je poukázat na fakt, že i tradice může být provedena humánně. Proto jsme spustili petici, která požaduje zákaz prodeje živých ryb na stáncích a v obchodech. Tato změna by kaprům přinesla výraznou úlevu od utrpení, jelikož by znamenala redukci transportů, manipulací, času stráveného na vzduchu, teplotních šoků a dalších situací, při níž ryby trpí a které jejich stánkový prodej neodmyslitelně zahrnuje.

A co je vlastně ta tradice?

Pojem tradice má původ v latinském tradere, což znamená předávat. Je to něco, co lidé dělají proto, že to dělali jejich předci, kterým to bylo předáno jejich předky atd. Takto se mohou předávat hodnoty, významy či třeba sociální jednání. Tradice pomáhá vytvářet určitý rámec pro to, co je ve společnosti považováno za  “normální” jednání. Cokoli nového pak bývá přijímáno se strachem, což by mohl být případ i našich kaprů.

Ale podívejme se na tradici vánočních kaprů podrobněji. Ano, je sice pravda, že ryba se na Štědrý den jedla odjakživa, neboť byla považována za postní jídlo a Štědrý den byl ještě součástí adventu. Nicméně je potřeba si uvědomit, kam až se tato tradice vyvinula. 

For Share Button Fb And Ig

Podle statistik Ministerstva zemědělství bylo v roce 2017 na český trh dodáno až 8 215 tun živých ryb (před Vánoci se prodá až 85 % všech ryb). Podle dat Státní veterinární správy se letos kapři prodávali na 2 587 místech. Mluvíme tedy o milionech ryb! Miliony živých a vnímavých tvorů, kteří jsou nuceni snášet utrpení v podobě dlouhého hladovění v sádkách, transportů, četných manipulací, dušení v igelitkách, v nichž lidé přenášejí kapry bez vody domů do vany, kde může být jejich trápení ještě umocněno chlorem, jenž jim poškozuje žábry a dýchací soustavu.

To, co se děje s kapry před Vánoci, jen odráží technicistní realitu našeho “moderního” přístupu k hospodářským zvířatům založeného na zisku co největší užitkovosti na úkor jejich životní pohody (welfare). Toto zcela určitě není tradice, kterou nám předali naši předci. Společně to však můžeme změnit - můžeme tradici pojídání vánočního kapra zbavit zbytečného utrpení.

Vánoce pro kapry

A přesně k tomu měla přispět také naše předvánoční kampaň Vánoce pro kapry. Její jádro tvořil kromě výše zmíněné petice, kterou již podepsalo přes 2 500 lidí, také originální videospot vytvořený agenturou Publicis, jíž patří velký dík. Video zhlédlo na YouTube přes 410 000 lidí. Prostřednictvím našeho adventního kalendáře jsme pak veřejnosti každý den představili jeden zajímavý fakt ze života ryb (ať už těch spokojených ve volné přírodě nebo těch nešťastných na stáncích). V Praze jste také měli možnost spatřit na 15 reklamních plochách poblíž stánků s kapry naše plakáty. V neposlední řadě se pak těsně před Vánoci vydaly naše skvělé dobrovolnice přímo ke kádím s kapry, kde rozdávaly osvětové letáčky a debatovaly s kolemjdoucími.

Foto Do Děkovne Stranky

Věříme, že se nám podařilo mnohým lidem otevřít oči a mnohé přimět k zamyšlení. A také věříme, že jednoho dne se snad tradice, která dnes rozděluje společnost, přemění do podoby, kde oba nesmiřitelné tábory dosáhnou smíru, který bude vystavěn především na soucitu a respektu k přirozeným potřebám zvířat. 

 

Na závěr bychom Vám rádi doporučili rozhovor s veterinářem Jiřím Žákem, který poskytl pro DVTV, a vyjádření přírodovědce Karla Janka z Akademie věd pro Prima mazlíčka .

Děkujeme za podporu všem, kterým nejsou lhostejné osudy zvířat, ani těch němých. Více informací najdete na www.ryboLOVE.cz

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.