Petice

Evropská komise se v současné době podílí na krutosti vývozu živých zvířat. Připojte se k petici, která požaduje ukončení přepravy zvířat do zemí mimo EU.

Každý rok jsou z EU vyváženy miliony zvířat do Turecka, na Střední východ a do severní Afriky. Dálková přeprava zvířat na porážku nebo na další výkrm je nejkrutějším obchodem EU. Je nezbytné, aby Evropská komise navrhla právní předpisy, které by toto zneužívání a utrpení ukončily.

Během přepravy na takové neuvěřitelně dlouhé vzdálenosti mohou zvířata čelit extrémní dehydrataci, vyčerpání a hladu. Některá se zhroutí na podlahu pokrytou výkaly a močí a snadno mohou být pošlapána svými společníky. Nezřídka zvířata po cestě zahynou. Jakmile opustí EU, velmi často také čelí nelidskému, nekvalifikovanému zacházení a nepředstavitelně kruté porážce.

Je v pravomoci Evropské komise navrhnout právní předpisy, které by zakázaly vývoz živých zvířat z EU.

Překlad textu petice

Vážení komisaři Evropské komise,

EU každoročně vyváží přibližně tři miliony skotu a ovcí do Turecka, na Střední východ a do severní Afriky. Naléhavě vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla zákaz tohoto nehumánního obchodu.

Zvířata často nesmírně trpí během dlouhých cest nadměrným horkem, dehydratací a hladem. Některá se zhroutí na podlahu kamionu, kde mohou být snadno pošlapána svými společníky. V nejhorších případech mnohá zahynou. Porážka v importujících zemích je často velmi krutá a porušuje mezinárodní předpisy o ochraně zvířat během porážky stanovené Světovou organizací pro zdraví zvířat.