Ikona hledání

Průmyslové velkochovy škodí 

Průmyslové velkochovy jsou všude a škodí lidem, zvířatům a celé planetě.

Dvě třetiny ze 75 miliard hospodářských zvířat chovaných každoročně na světě živoří v průmyslových velkochovech. Tyto systémy intenzivní živočišné výroby jsou založeny primárně na snaze vyrábět obrovská množství zdánlivě levného masa, mléka a vajec.

Taková produkce má ale obludné skryté náklady. Zvířata jsou vnímána jako výrobní jednotky a nakládá se s nimi jako s komoditami. Průmyslové velkochovy jsou navíc silně závislé na velkém množství vzácných zdrojů, jako je voda, energie, léky a obilniny v podobě krmiv.  

Prasata ve velkochovu

Současná průmyslová živočišná výroba selhává: Lidé se zvířaty soupeří o potravu

Průmyslové velkochovy škodí nejen zvířatům v nich chovaným, ale mají celou škálu negativních dopadů od klimatické změny po biodiverzitu a od antibiotické rezistence po ztrátu potravinové bezpečnosti. Intenzivní zemědělství je příliš často obhajováno jako levný a efektivní způsob výživy lidstva. To je však od pravdy na hony daleko! Z každých 100 kalorií poživatelných pro člověka a zkrmených zvířatům získáme v podobě masa, mléka nebo vajec pouhých 30 kalorií, což znamená 70% ztrátu!

Náprava je nutná

Průmyslové velkochovy jsou jedním z největších problémů naší doby. Vypořádat se s ním je děsivě těžký úkol, ale představuje jedinečnou příležitost vyřešit najednou pár nejnaléhavějších ekonomických, environmentálních a etických výzev na světě.

Pro nasycení lidstva nyní i v budoucnu nutně potřebujeme nalézt přístup založený na zdravém selském rozumu. Takový přístup ukončí potravní konkurenci mezi lidmi a hospodářskými zvířaty. Nutně potřebujeme revoluci v zemědělské a potravinářské výrobě, aby nám zajistila zdravé a dostupné potraviny pro všechny, vyrobené v zemědělských systémech, které jsou:

  1. Bezpečnější, protože podporují zdraví a životní pohodu lidí i hospodářských zvířat.
  2. Spravedlivější, protože podporují obživu na venkově, a tím odstraňují chudobu.
  3. Zelenější, protože chrání planetu a její vzácné přírodní zdroje.
Jehňata u stromu

Kniha Farmagedon: Skutečná cena levného masa

Déle než tři roky cestoval Philip Lymbery, ředitel CIWF, po světě a shromažďoval svědectví o skrytých nákladech na produkci levného masa a o devastujících dopadech průmyslové živočišné výroby na lidi, zvířata a celou planetu.

Výsledná kniha s názvem FARMAGEDON: Skutečná cena levného masa je alarmem, který jednoznačně potvrzuje, že průmyslové velkochovy zvířat jsou jedním z nejnaléhavějších problémů naší doby. Jsou zodpovědné za bezpříkladné plýtvání potravinami, poškozování lidského zdraví a krajiny a za nejrozsáhlejší případ týrání zvířat na světě.

Video

Farmagedon bourá mýty

Zastánci další intenzifikace zemědělské výroby ji často ospravedlňují tím, že potřebujeme vyrábět potraviny pro chudé a nasytit svět. Farmagedon tyto mýty bourá:

  • Pokládá otázku: Je správné očekávat, že lidé s nižším příjmem budou kmit své děti nezdravými a nekvalitními potravinami?

Maso, mléko a vejce z intenzivních velkochovů často obsahují více nasycených tuků a nižší množství důležitých živin než maso z alternativních chovů s lepšími životními podmínkami pro zvířata. Ve srovnání s intenzivním výkrmem má hovězí maso pocházející z pastevního chovu o 2550 % méně tuku a kuře z chovu s výběhem či ekologického chovu má až o 50 % méně tuku.

  • Ptá se: Chceme mít zdevastovanou krajinu bez ptáků, včel, motýlů a dalších volně žijících živočichů?

Intenzivní živočišná výroba se značnou měrou podílí na pokračujícím snižování biodiverzity. Česká republika například vede co do počtu vyhynulých druhů motýlů.

  • Zpochybňuje, zda jsou průmyslové velkochovy správnou cestou k nasycení světa.

Nejpřehlíženější formou plýtvání potravinami není vyhazování jídla do koše, ale krmení zvířat tím, co by mohli jíst lidé. Obilniny, které by mohly nasytit 3 miliardy lidí, se zkrmují hospodářským zvířatům v intenzivních velkochovech, čímž se promrhá 70 % jejich kalorické hodnoty.

Kniha FARMAGEDON obsahuje nejen autentická svědectví o škodlivosti průmyslových velkochovů, ale také konstruktivní návrhy, jak každý z nás může napomoci blížící se krizi odvrátit. Autor knihy Philip Lymbery nabádá: 

„Aby nenastal Farmagedon, musíme vrátit zvířata z továren zpátky na farmy s pastvinami a výběhy. K této zásadní přeměně výroby potravin může napomoci každý – politici, zemědělci, potravináři a my všichni ostatní v roli spotřebitelů.“  A jak říká Jilly Cooper, slavná britská novinářka a spisovatelka: „Tuto neuvěřitelně důležitou knihou by si měl přečíst každý, komu leží na srdci blaho lidí, planety a obzvláště zvířat….“

Kniha v českém jazyce

Kniha vyšla v roce 2017 také v českém jazyce v nakladatelství Carpe Momentum a sehnat ji můžete u dobrých knihkupců a v e-shopech.

2017 Farmageddon Czech 3.jpg

 

Číst více

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.