Ikona hledání

Twitterstorm

ZASTAVTE UTRPENÍ SKOTSKÝCH LOSOSŮ

PŘEKLAD TWEETŮ

Tweet 1

.@FergusEwingSNP @scotgov Widespread animal suffering, huge environmental impact is this truly an industry that Scotland is proud of? Take action for these animals and halt the growth of this industry now #ScottishSalmonScandal

.@FergusEwingSNP @scotgov, hojně rozšířené utrpení zvířat, obrovské dopady na životní prostředí: je toto opravdu průmysl, na který je Skotsko hrdé? Přijměte opatření pro tato zvířata a zastavte okamžitě rozvoj skotského lososího průmyslu #ScottishSalmonScandal

https://ctt.ec/6GdNe

Tweet 2 

A new salmon farming investigation found seaweed growing in wounds, parasite infestations and high mortality rates. Yet the industry set for huge growth? This must be stopped. @ScotGov issue a moratorium of the growth of the salmon farming industry now #ScottishSalmonScandal

Nová investigace v chovech lososů objevila rány zarůstající řasami, napadení parazity a vysokou úmrtnost. Přesto se má tento průmysl značně rozvíjet? To musí skončit. @ScotGov, vyhlašte okamžitě moratorium na rozvoj průmyslového chovu lososů #ScottishSalmonScandal

https://ctt.ec/lSXqi  

Tweet 3

.@FergusEwingSNP Salmon are dying every day on Scottish salmon farms because of disease and parasites. Up to a quarter of salmon that live in underwater sea cages die before they make it to slaughter. Fish deserve better. Take action now #ScottishSalmonScandal

.@FergusEwingSNP, lososi každý den umírají na skotských farmách kvůli nemocem a parazitům. Až čtvrtina lososů, kteří žijí v podmořských klecích, uhyne a nedožije se ani porážky. Ryby si zaslouží lepší život. Jednejte hned #ScottishSalmonScandal

https://ctt.ec/Nj7hH   

Tweet 4

The true cost of the Scottish salmon industry: while wild Atlantic salmon are disappearing, millions of farmed salmon are suffering in sea cages. This industry is also devastating the environment. @ScotGov take action now #ScottishSalmonScandal

Opravdová cena skotského lososího průmyslu: zatímco divocí lososi obecní mizí z přírody, miliony faremně chovaných lososů trpí v podmořských klecích. Tento průmysl ničí též životní prostředí. @ScotGov jednejte hned! #ScottishSalmonScandal

https://ctt.ec/48w3n

Tweet 5

If @ScotGov allows massively expand the salmon factory farming industry by 2030, countless fish will be forced to live a terrible life. @ScotGov– take meaningful steps to improve the lives of these animals and stop the growth of this industry now #ScottishSalmonScandal

Pokud @ScotGov povolí masivní expanzi skotského lososího průmyslu, jak je plánováno do roku 2030, nespočet ryb bude nuceno žít v otřesných podmínkách. @ScotGov – udělejte smysluplné kroky ke zlepšení životů těchto zvířat a ihned zastavte růst tohoto průmyslu. #ScottishSalmonScandal

https://ctt.ec/Hj1pm

Tweet 6

The billion-pound Scottish Salmon industry sends factory farmed salmon reared in cruel conditions, all over the world. @ScotGov must take action now and halt the growth of this terrible industry #ScottishSalmonScandal 

Skotský lososí průmysl s hodnotou miliard liber vyváží lososy, chované v krutých podmínkách, do celého světa. @ScotGov musí ihned jednat a zastavit růst tohoto otřesného průmyslu. #ScottishSalmonScandal

https://ctt.ec/K5ma0 

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.