Naše kampaně

Vejce - The Egg

Číst více

Děkujeme Miroslavu Beščecovi, Michaelu Beščecovi a Tomáši Olivovi, tvůrcům krátkého filmu Vejce za poskytnutí jejich díla na podporu kampaně Konec doby klecové za ukončení všech chovů hospodářských zvířat v klecích. 

 

Autor námětu k filmu sochař Miroslav Beščeč o klecových chovech říká: 

"Klecové chovy mi přijdou opravdu jako nevhodná forma chovu zvířat. Vyjádřili jsme to i naším krátkým filmem Vejce (The Egg), který je už součástí kampaně „Konec doby klecové.

miroslav bescec ig.png

Projevili jsme tak zřetelně náš názor na tuto problematiku, přesto bych k tomu chtěl dodat ještě následující příměr: vlastnit automobil je běžné. Nikdo se také nepodivuje, když se k němu chováme jako k živé bytosti. Dopřáváme mu kvalitní palivo, pokud máme podezření, že někde prodávají nekvalitní benzín či naftu popojedeme k jiné pumpě. Balzamujeme auto a snažíme se ho garážovat, máme ho pojištěné a běda, pokud by se na laku objevil škrábaneček. Někteří dávají svým miláčkům se čtyřmi koly i jména. Nic proti tomu, pokud bychom se takto chovali spravedlivě i v jiných ohledech.

Zkrátka jinak je tomu se zvířaty, která jsou opravdu živá a vyžadovala by péči nejméně jako naše auta. Mnohdy tomu tak není. Zvířata jsou v malých klecích zubožená a na první pohled je vidět, že trpí. Jsou krmena toxickými látkami, které zvyšují nárůst hmoty zvířat. Jde o to co nejsnadněji a nejrychleji vyprodukovat co nejvíc masa. Důležitá je pouze rovnice: váha a cena, resp. vložené prostředky a zisk. A ti, co z toho profitují, budou vycházet z této rovnice, dokud jim to bude námi dovoleno. Proto připojuji svůj podpis za ukončení doby klecové." 

Také si myslíte, že si zvířata zaslouží lepší život?

Udělejte pro ně něco – podepište níže evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové:

Action Icon
Podepište ještě dnes

Stovky milionů hospodářských zvířat v EU trpí v klecích. Společně máme možnost jejich utrpení ukončit pomocí Evropské občanské iniciativy (EOI) Konec doby klecové.

Pomozte vysvobodit zvířata z klecí
2. Podepište ještě dnes