Ikona hledání

Děkujeme Miroslavu Beščecovi, Michaelu Beščecovi a Tomáši Olivovi, tvůrcům krátkého filmu Vejce za poskytnutí jejich díla na podporu kampaně Konec doby klecové za ukončení všech chovů hospodářských zvířat v klecích. 

 

Autor námětu k filmu sochař Miroslav Beščeč o klecových chovech říká: 

"Klecové chovy mi přijdou opravdu jako nevhodná forma chovu zvířat. Vyjádřili jsme to i naším krátkým filmem Vejce (The Egg), který je už součástí kampaně „Konec doby klecové.

miroslav bescec ig.png

Projevili jsme tak zřetelně náš názor na tuto problematiku, přesto bych k tomu chtěl dodat ještě následující příměr: vlastnit automobil je běžné. Nikdo se také nepodivuje, když se k němu chováme jako k živé bytosti. Dopřáváme mu kvalitní palivo, pokud máme podezření, že někde prodávají nekvalitní benzín či naftu popojedeme k jiné pumpě. Balzamujeme auto a snažíme se ho garážovat, máme ho pojištěné a běda, pokud by se na laku objevil škrábaneček. Někteří dávají svým miláčkům se čtyřmi koly i jména. Nic proti tomu, pokud bychom se takto chovali spravedlivě i v jiných ohledech.

Zkrátka jinak je tomu se zvířaty, která jsou opravdu živá a vyžadovala by péči nejméně jako naše auta. Mnohdy tomu tak není. Zvířata jsou v malých klecích zubožená a na první pohled je vidět, že trpí. Jsou krmena toxickými látkami, které zvyšují nárůst hmoty zvířat. Jde o to co nejsnadněji a nejrychleji vyprodukovat co nejvíc masa. Důležitá je pouze rovnice: váha a cena, resp. vložené prostředky a zisk. A ti, co z toho profitují, budou vycházet z této rovnice, dokud jim to bude námi dovoleno. Proto připojuji svůj podpis za ukončení doby klecové." 

Také si myslíte, že si zvířata zaslouží lepší život?

Děkujeme za podporu. Sběr podpisů pro Evropskou občanskou iniciativu KONEC DOBY KLECOVÉ úspěšně ukončen. 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.