Ikona hledání

Nová zpráva prolamuje tabu: Změna stravování je nutná k řešení klimatické krize

News Section Icon Zveřejněno 08.11.2021

Chceme-li zabránit klimatické katastrofě, je třeba výrazně snížit celosvětovou spotřebu masa a mléčných výrobků – to je jasný závěr nové odborné zprávy, kterou dnes (v pátek 5. listopadu) na konferenci COP26 zveřejnila mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming.

Zpráva s názvem „Prolomení tabu: Proč je nutné změnit stravování, abychom se vypořádali s klimatickou nouzí" předkládá jasné vědecké argumenty svědčící o tom, že bez urychleného a dramatického celosvětového snížení spotřeby masa nebudeme schopni splnit cíle dohodnuté v Pařížské dohodě z roku 2015 k odvrácení klimatické katastrofy.

Diskusi o klimatu obvykle dominují fosilní paliva, energetika a doprava. Vlády příspěvek chovů hospodářských zvířat ke změně klimatu většinou ignorují, protože se bojí postavit mocným zájmovým skupinám, které podporují rostoucí celosvětovou spotřebu masa a mléčných výrobků.

Zpráva poukazuje na to, že:

  • Odvětví živočišné výroby je zodpovědné za 14,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů (GHG).
  • Potravinový systém je zodpovědný za třetinu všech emisí skleníkových plynů - 75 % emisí v zemědělství pochází z chovu hospodářských zvířat.
  • Aby bylo možné splnit cíle Pařížské dohody, musí svá emisní zatížení snížit všechna odvětví.  Pokud však bude celosvětová spotřeba masa a mléčných výrobků pokračovat stejným tempem, emise z potravinářství a zemědělství výrazně vzrostou a splnění cílů Pařížské dohody bude velmi obtížné.
  • Změny v našem stravování by mohly přispět až pětinou ke snížení emisí potřebných ke splnění cílů Pařížské dohody.

Podle Compassion in World Farming musí vlády a tvůrci politik urychleně jednat v několika klíčových oblastech, aby se podařilo zvrátit průběh krize. Patří mezi ně snížení produkce masa v průmyslových velkochovech monogastrů (například prasat a drůbeže) a v odvětví intenzivního výkrmu skotu. Většina masa a mléčných výrobků by měla pocházet z farem, kde se zvířata mohou pást na dobře obhospodařovaných, biologicky rozmanitých travních porostech, a měla by se také snížit celková rozloha půdy určená pro chov hospodářských zvířat, aby se podpořila přirozená klimatická řešení, jako je obnova lesů a rašelinišť.

Zpráva zdůrazňuje, že politiky vypracované za účelem řešení klimatické krize musí zahrnovat klíčové aspekty, jako jsou: potravinová bezpečnost, efektivní využívání zdrojů, ztráta biologické rozmanitosti, odlesňování, škodlivé dopady na půdu a vodu a welfare (životní pohoda) zvířat, jakož i používání antimikrobních léčiv a riziko budoucích pandemií.

A konečně, aby se zajistila realizace opatření, musí vlády motivovat a podporovat snížení produkce a spotřeby masa a mléčných výrobků, a to v ostatních zemích než v těch, kde je již nyní tato spotřeba nízká.

Autor zprávy a hlavní politický poradce Compassion in World Farming Peter Stevenson uvedl: „Světoví lídři prakticky přehlížejí ústřední roli, kterou potraviny a zemědělství hrají v klimatické krizi.

Dnes prolamujeme tabu a prostřednictvím naší nové zprávy říkáme to, co je říci nutné - že živočišná výroba je jednou z hlavních příčin klimatické krize. Bez naléhavého a dramatického celosvětového snížení spotřeby masa a mléčných výrobků nebudeme schopni splnit cíle Pařížské dohody, které jsou nezbytné k odvrácení klimatické katastrofy. Jsme opravdu připraveni riskovat zničení planety jen proto, že nedokážeme omezit nadměrnou spotřebu masa a mléčných výrobků?

Světoví lídři musí využít zítřejšího Dne přírody (6. listopadu) k tomu, aby se zavázali k přijetí nutných a rázných kroků k zařazení zpátečky na cestě ke katastrofě dřív, než bude příliš pozdě. Svět se dívá a čeká."

~ KONEC ~

 

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni CIWF v České republice: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

 

Poznámky pro redakce:

Zpráva „Prolomení tabu: Proč je nutné změnit stravování, abychom se vypořádali s klimatickou nouzí” v angličtině je k dispozici zde.

Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

TZ COP26 Report:

Stáhněte (PDF Velikost (0,15)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.