CIWF ocenil letos firmy, které zlepšují život 39 milionům hospodářských zvířat

News Section Icon Zveřejněno 02.07.2019

Compassion in World Farming ocenil letos firmy, které zlepšují život 39 milionům hospodářských zvířat

Tisková zpráva 28. 6. 2019

Vliv hnutí za zlepšení života hospodářských zvířat nabírá obrátky napříč celosvětovým potravinářským průmyslem, jak se ukázalo 27. června v Bruselu na udílení Good Farm Animal Welfare Awards (GFAWA), Cen za welfare neboli životní pohodu hospodářských zvířat, pořádaném mezinárodní nevládní organizací Compassion in World Farming (CIWF), Soucit ve světovém zemědělství.

Slavnostní předávání cen, které si kladou za cíl ocenit potravinářské podniky věnující se zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat, v tomto roce uváděla veterinářka, televizní hlasatelka a spisovatelka Emma Milne. Uvedla k tomu: „Jsem nesmírně poctěná, že mohu letos uvádět Ceny za welfare. Pokud využíváme zvířata jako zdroj potravy, je nezbytné, abychom stále usilovali o jejich životní pohodu i humánní porážku. Tato ocenění náleží těm, kdo si to uvědomují.”

V tomto roce bylo uděleno celkem 50 ocenění pro významné firmy zabývající se živočišnou produkcí. Jejich nové postupy a strategie každý rok zlepšují život v souhrnu zhruba 39 milionům zvířat. V letošním roce CIWF představil hned několik nových kategorií: Cenu Good Calf Award za welfare telat, pro specialisty v tomto oboru, Cenu Good Turkey Award za welfare krůt, zaměřenou na řešení problémů s přílišnou hustotu chovu, s rychle rostoucími plemeny a nedostatečnou podporou přirozeného chování zvířat, a v neposlední řadě Cenu Sustainable Food and Farming Award za udržitelné farmaření a produkci potravin, která oceňuje snahu producentů masa, mléčných produktů a vajec hospodařit takovým způsobem, aby ochraňovali, zlepšovali a obnovovali zároveň i populace volně žijících zvířat a životní prostředí.

Celkem bylo uděleno 11 cen Good Egg Award za welfare nosnic, 2 ceny Good Chicken Award za welfare kuřat, 3 ceny Good Turkey Award za welfare krůt, 3 ceny Good Calf Award za welfare telat, 2 ocenění závazku Good Dairy Commendation v oblasti welfare dojnic, 2 ocenění závazku Good Sow Commendation v oblasti welfare prasnic a 3 ocenění závazku Good Rabbit Commendation v oblasti welfare králíků. K tomu navíc získalo cenu 17 producentů ve zvláštní soutěži pro Čínu. Udělena byla také speciální Cena Rabbit Innovation Award za inovace v chovu králíků a cena Cage Free Award za neklecové chovy. Obě podpořila Nadace Sira Petera O'Sullevana.

Letos byly také předány ceny Retailer Award pro obchodníky, udílené vždy jednou za dva roky. Jejich udělení je podloženo výzkumy CIWF v supermarketech a analýzami obchodních strategií obchodníků, jejich postojů k producentům a jejich akcentu na welfare. Ceny pro obchodníky zahrnují cenu Best Retailer Innovation za nejlepší inovace a cenu Marketing Award  za marketing; obě udílí expertní panel.

Jak cenu za marketing, tak celkové ocenění pro obchodníky získala firma Waitrose & Partners, která porazila 27 dalších společností z Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a Skandinávie. V druhé z uvedených kategorií byla oceněna již potřetí. Její vytrvalé úsilí dělat, co je správné pro zvířata i pro zákazníky, z ní činí skutečného lídra trhu.

Waitrose & Partners převzali Cenu pro obchodníky už podruhé díky své konzistentní a vysoce profesionální komunikaci tématu welfare směrem k zákazníkům. V centru komunikační kampaně stojí manažeři pro oblast zemědělství a rybolovu, kteří mají na starost marketing přímo v prodejnách, přičemž značka vysvětluje, jak sama přispívá k welfare zvířat a pobízí zákazníky, aby oslovovali personál a dozvěděli se víc.

Duncan Sinclair, manažer pro oblast zemědělství firmy Waitrose & Partners, k tomu uvedl: Je nám obrovskou ctí převzít takové ocenění a získat ji podruhé je pro nás zvláštní důvod k hrdosti. K dosažení takových standardů, díky nimž jsme se v průběhu posledních 30 let stali známými, stojí mnoho odhodlání, tvrdé práce a zápalu pro věc. Za vybudování takové reputace vděčíme také v ohromné míře farmářům, s nimiž budujeme dlouhodobé obchodní vztahy. Bez jejich loajality, oddanosti věci, ba dokonce určité zarputilosti, by takové průkopnictví v oblasti welfare vůbec nebylo možné, a cena tedy svým způsobem patří i jim.”

Za nejlepší inovace v oblasti obchodu byla oceněna francouzská firma Casino Group, která ve Francii vlastní přes 9 800 obchodů. Casino ve spolupráci se třemi nevládními organizacemi zaměřenými na welfare, včetně CIWF, představilo v prosinci 2018 vůbec první systém značení potravin podle welfare zvířat ve Francii. Tento systém byl vyvinut pro brojlery, přičemž škála zahrnuje čtyři úrovně welfare od standardní produkce až po tradiční volný chov. Značení je založeno na více než dvou stovkách indikátorů welfare ověřených nezávislým auditem. Pokrývají všechny fáze života zvířat: narození, chov, transport a porážku. Casino podpořilo uvedení systému přímým marketingem v obchodech a spravuje také webovou stránku pro zákazníky.  Momentálně je v procesu vývoj škály i pro další druhy zvířat.

Matthieu Riché, manažer pro společenskou odpovědnost Casino, uvedl:

„Oceněním pro nejlepší inovaci v obchodu jsme velmi potěšeni. Náš systém značení potravin podle welfare zvířat je společným dílem, vzniklým ve spolupráci se třemi neziskovými organizacemi. Společně jsme vytvořili jasné značení zahrnující 230 kritérií posuzujících welfare v různých fázích života kuřat. Tato cena je pro nás povzbuzením, abychom pokračovali ve vývoji označování pro další druhy hospodářských zvířat na národním i evropském poli. Systém označování potravin je otevřený všem zúčastněným stranám.”

Gratulace také náleží vítězům ceny Sustainable Food and Farming Awards za udržitelné potravinářství a zemědělství. Vznik této kategorie byl inspirován světovou konferencí s názvem  Extinction and Livestock  (Vymírání druhů a hospodářská zvířata), kterou CIWF pořádal v roce 2017. Tam se poprvé potkaly světy welfare hospodářských zvířat, ochrany volně žijících zvířat a životního prostředí. ​

Cena Prodejců za udržitelné potravinářství a zemědělství putovala do Chippindale (Morrisons). Tato společnost, jenž je součástí řetězce Morrisons, prodává výhradně vejce z volného chovu. Je také partnerem Bumblebee Conservation Trust (Společnosti pro záchranu čmeláků) a vyžaduje od každičkého dodavatele z řad farmářů, aby za každý výběh pro nosnice vysela také jeden akr louky s divokými květinami, což pomáhá zvýšit množství opylovačů.

Cenu Producentů ve stejné kategorii obdržela firma S J Cuttler, která provozuje modelovou farmu – vizionářské hospodářství, na němž 400 akrů z celkových 500 zabírají květnaté louky. Výsledným produktem extenzivního, nízkonákladového systému hospodaření je hovězí a jehněčí maso.

Za zvláštní zmínku stojí francouzská společnost Eleveurs et Bien, nový držitel ceny za welfare králíků. Eleveurs et Bien tvoří tři partnerské organizace, jenž dohromady představují asi 60 % francouzského velkochovu králíků – CPLB Groupe CAVAC, TERRENA a LOUEUL & PIRIOT. Tyto společnosti spojily síly, aby vyvinuly nový neklecový systém chovu králíků, který představily v červnu letošního roku. Králíci jsou chováni ve velkých kotcích vybavených prostorem pro úkryt a odpočinek i dostatkem místa pro přirozený pohyb a hru. Vznikla také nová značka, Lapin & Bien, která bude v obchodech dostupná od ledna příštího roku. Ambicí vítězů ceny je přeměnit 25 % z celkového počtu svých chovů na tento nový systém a uspokojit tak rostoucí poptávku trhu po králičím mase splňujícím standardy welfare.

Čínská sekce cen CIWF nadále vzkvétá ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro spolupráci v oblasti welfare (International Cooperation Committee of Animal Welfare – ICCAW). Cílem jsou vyšší standardy v čínské produkci vepřového a kuřecího masa. Čínští producenti jsou hodnoceni na základě pětihvězdičkové škály, přičemž pět hvězdiček představuje nejvyšší uznání. Tento rok získalo Cenu za welfare prasat osm vítězů, z nichž dva byli oceněni pěti hvězdičkami. Cenu za welfare nosnic získali čtyři chovatelé (z nich dva s pěti hvězdičkami) a pět firem bylo oceněno za kvalitní chov kuřat (tři z nich s pěti hvězdičkami). Vítězové letošních cen v Číně se společně zasluhují o lepší životní podmínky pro 10.9 milionů zvířat ročně.

Dr Tracey Jones, ředitelka oddělení Food Business CIWF, reflektuje úspěchy letošních cen: „Jsme bezpochyby svědky zásadního pokroku napříč globálním obchodem s potravinami. Odráží to měnící se požadavky trhu na to, jak produkujeme naše potraviny, a co vlastně jíme. Zatímco poptávka zákazníků tlačí producenty k ohledu na welfare zvířat a na péči o naši planetu, pobídky investorů společně se samotnými producenty potravin uvádí tento požadavek do praxe.

Úsilí o neklecové chovy a závazky jednotlivých společností dostávají také stále více prostoru v médiích a naše ceny jsou skvělým způsobem, jak pogratulovat těm, kdo svým dílem přispívají k lepším životním podmínkám hospodářských zvířat. Doufáme, že se najdou i další, kdo vykročí touto cestou, a pomohou tak rozhýbat změnu - pro zvířata, pro naše zdraví a bezpochyby také pro zdraví celé naší planety.”


Seznam všech vítězů (podrobnosti o jejich postupech dostupné na vyžádání)

Cena za welfare nosnic (11 oceněných)

 • Woolworths Australia (obchodník, Austrálie)
 • Groupe Holder (restaurační zařízení, Francie)
 • Groupe Pierre Schmidt (malý výrobce, Francie)
 • « C’est Qui Le Patron ?!/La Marque du Consommateur » (producent, Francie)
 • Scamark (obchodník, Francie)
 • Franprix (obchodník, Francie)
 • Fleury Michon (malý výrobce, Francie)
 • Carrefour (obchodník, Francie)
 • Chef Express (restaurační zařízení, Itálie)
 • Aldi Italy (obchodník, Itálie)
 • Avril (malý výrobce, Francie)

Cena za welfare kuřat (2)

 • Stanges Gardsprodukter (malý výrobce, stříedn producent, Norsko)
 • Monoprix (obchodník, Francie)

Cena za welfare krůt (3)

 • Les Fermiers de Loué (malý výrobce, Francie)
 • Traditional Norfolk Poultry (producent, Velká Británie)
 • Abel & Cole (malý výrobce, Velká Británie)

Cena za welfare telat (3)

 • Buitelaar Group (malý výrobce, Velká Británie)
 • Tesco (maloobchodník, Velká Británie)
 • Veau Plaisirs (malý výrobce, Francie)

Cena za welfare dojnic (2)

 • Franprix (obchodník, Francie)
 • Mini Babybel France (malý výrobce, Francie)

Cena za welfare prasnic (2)

 • Chipotle Mexican Grill (restaurační zařízení, USA)
 • Coop Sweden (obchodník, Švédsko)

Cena za welfare králíků (3)

 • Compass Group (restaurační zařízení, Francie)
 • EDEKA Südwest GmbH (obchodník, Německo)
 • Dokas (malý výrobce, Německo)

Cena za inovace v chovu králíků (1)

 • Eleveurs et Bien/Lapin & Bien (producent, Francie)

Cena za neklecové chovy (1)

 • Ella’s Kitchen (restaurační zařízení, Velká Británie)

Cena obchodníků za nejlepší inovaci (1)             

 • Casino (obchodník, Francie)     

Cena obchodníků za nejlepší marketing (1)       

 • Waitrose & Partners (obchodník, Velká Británie)

Cena pro obchodníky (1)

 • Waitrose & Partners (obchodník, Velká Británie)

Cena za udržitelné potravinářství a farmaření (2)

Korporátní vítěz: 

Chippindale (Morrisons) (Retailer, UK)

Vítěz z řad producentů: 

SJ Cutter, Model Farm (Producer, UK)

Čínské ceny – hodnocení podle počtu hvězdiček, přičemž pět hvězdiček je nejvyšší ocenění

Cena za chov prasat (8)

 1. Henan Nongduoduo Agriculture and Animal Husbandry Eco. S&T Co., Ltd. (*5)
 2. Chuying Agro. Pastoral Group (Tibet) Co., Ltd. (*5)
 3. Tangshan DA BEI NONG Pig Breeding Technology Co., Ltd (*3)
 4. Tai An Best Farm Best Food Agricultural Technology Co., Ltd. Ningyang Branch (*3)
 5. Lian Yun Gang Scandinavian Farms Pig Industries Limited, Wu Tu He Branch (*3)
 6. The 7th sub-farm of Tanghe Muyuan Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd. (*2)
 7. Jiangxi Runmin Agricultural Biotechnology Development Co., Ltd. (*2)
 8. Huangshan Huizhou Youyou Pig Development Co., Ltd (*1)

Cena za chov nosnic (4)

 1. Beijing Bainianliyuan Ecological Agriculture Co., Ltd. Member Farm (*5)
 2. Guizhou Nayong Yuansheng Animal Husbandry Co., Ltd.Ecological Free-range Farms (*5)
 3. Nongzhiwan Ecological Agriculture Handan Feixiang District Co., Ltd. (*3)
 4. Nantong Ovodan Egg Co., Ltd. (*3)

Cena za chov kuřat (5)

 1. Henan Aimu Agriculture Co., Ltd. (*5)
 2. Beijing Bainianliyuan Ecological Agriculture Co., Ltd. Member Farm (*5)
 3. Guizhou Nayong Yuansheng Animal Husbandry Co., Ltd.Ecological Free-range Farms (*5)
 4. Nongzhiwan Ecological Agriculture Handan Feixiang District Co., Ltd (*3)
 5. Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd-Heilongjiang Yongyuan Animal Technology Co., Ltd (*3)

 

Stáhněte:

GFAWA 2019 - TZ.pdf (PDF Velikost (0,29MB)