Tajný průzkum odhalil nelegální a nehumánní zabíjení milionů ryb

News Section Icon Zveřejněno 14.02.2019

Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) odhalila kruté zacházení s rybami na rybích farmách a při porážce po celé Evropě. Nejenže je toto jednání nehumánní, ale také nelegální – evropské právo totiž stanoví, že zvířata by při usmrcování neměla trpět. Tyto ryby najdete v regálech supermarketů napříč Evropou včetně České republiky.

Průzkum odhaluje šokující podmínky chovu mořčáka evropského (známého též jako mořský okoun nebo mořský vlk), pražmy královské (zvané také mořan zlatý) a pstruha duhového. Tyto ryby, uzavřené po tisících v betonových nádržích na pevnině nebo v  sítích ukotvených v moři, tráví své krátké životy plaváním ve stísněném prostoru, kde se daří nemocem a parazitům. Nemocné a mrtvé ryby jsou často ponechány v nádržích mezi zdravými. Průzkum také poukazuje na brutální metody porážky ryb. Členové průzkumného týmu byli svědky toho, jak se špatně omráčení pstruzi mrskali v nádržích zakrvácené vody poté, co byli podříznuti. Běžnou metodou usmrcení mořčáků a pražem je vhození do kontejnerů s ledovou tříští, kde se ryby zmítají
ve snaze přežít, zatímco jim led ucpává žábry a ony se pomalu udusí. Během tohoto trýznění mohou zůstat při vědomí a mnohé z nich jsou dokonce naživu ještě ve chvíli, kdy jsou baleny
do polystyrenových krabic, v nichž se prodávají.

Dr. Krzysztof Wojtas, rybí etolog a vedoucí kampaně CIWF týkající se chovu ryb, říká:

„Miliony ryb, které nikdo nevidí, tiše trpí v obrovských podvodních průmyslových velkochovech
po celé Evropě. Mnohé jsou pak usmrcovány těmi nejhrůznějšími způsoby. Je třeba podniknout rozhodné kroky k tomu, aby v chovech a při usmrcování ryb po celé Evropě byly dostatečně zohledněny požadavky na jejich ochranu a životní pohodu a na ekologickou udržitelnost.“

Organizace CIWF nyní vyzývá vládu České republiky a všech ostatních členských států EU, aby zajistily rybám při usmrcování ochranu v souladu s evropskou legislativou, kterou si zasluhují.

Věříme, že stejně jako jiná zvířata by ani ryby neměly během svých životů nebo v okamžiku smrti zbytečně trpět. Existují humánnější metody porážky zahrnující účinné omračování a právě tyto metody by měly být v evropských chovech ryb co nejdříve zavedeny.

V České republice se tento problém týká především kaprů. Ing. Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR, vysvětluje: „České zpracovny ryb sice většinou používají omračování elektrickým proudem, nicméně s použitím parametrů, které nejsou dostatečně účinné, a navícpo omráčení už nenásleduje žádná usmrcovací metoda. To znamená, že kapři nemusí být v bezvědomí, když jsou zbavováni šupin a dále zpracováváni.“

Za pár dní opět začne každoroční prodej vánočních kaprů. Šonková upozorňuje: „Pouliční stánkový prodej kaprů představuje zbytečné utrpení – ať už při přepravě, přechovávání ryb v často přeplněných nádržích nebo dokonce při prodeji živých kaprů do domácností a neodborném usmrcování. Vědecký výzkum jasně prokazuje, že stejně jako savci a ptáci i ryby jsou inteligentní tvorové vnímající bolest a schopné emocí. Zasluhují si náš soucit a ochranu před utrpením. Je čas náš názor na ryby přehodnotit.“

CIWF ČR při této příležitosti zahájil kampaň s názvem RyboLove. Více informací naleznete
na www.rybolove.cz.

Stáhněte: